Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Maj 23, 21 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 1

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2

 

 

 

 

Lista czasowników nieregularnych A do M w języku niderlandzkim/holenderskim/[pdf]

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 1

Lista czasowników od A do M

heeft/is

is

 .

lp.

Werkwoord [infinitief]/ czasownik [bezokolicznik]

Imperfectum / czas przeszły niedokonany

Perfectum / czas przeszły dokonany

betekenis / znaczenie

aankomen

kwam aan

aangekomen

przybyć

aansteken

stak aan

aangestoken

zapalić

aanwijzen

wees aan

aangewezen

wskazywać

afbreken

brak af

afgebroken

dzielić, niszczyć

afhangen

hing af

afgehangen

zależeć od

aflopen

liep af

afgelopen

kończyć się

afnemen

nam af

afgenomen

zdjąć

afsnijden

sneed af

afgesneden

odciąć

bedriegen

bedroog

bedrogen

oszukać

beginnen

begon

begonnen

zaczynać

begraven

begroef

begraven

pochować

begrijpen

begreep

begrepen

rozumieć

bestaan

bestond

bestaan

składać się

besluiten

besloot

besloten

zdecydować się, postanowić

bewegen

bewoog

bewogen

ruszać się

bidden

bad

gebeden

modlić się

bijten

beet

gebeten

gryźć

blazen

blies

geblazen

dmuchać

blijven

bleef

gebleven

pozostać

breken

brak

gebroken

złamać, przerwać

buigen

boog

gebogen

kłaniać się

doen

deed

gedaan

robić

doodgaan

ging dood

doodgegaan

umrzeć

doorgaan

ging door

doorgegaan

kontynuować

doorgeven

gaf door

doorgegeven

dostarczyć

dragen

droeg

gedragen

nosić

drijven

dreef

gedreven

unosić się, płynąć

drinken

dronk

gedronken

pić

duiken

dook

gedoken

nurkować

eten

at

gegeten

jeść

fluiten

floot

gefloten

gwizdać

gaan

ging

gegaan

iść, jechać, chodzić

gedragen zich

gedroeg

gedragen

zachowywać się

genezen

genas

genezen

wyzdrowieć, uzdrowić

genieten

genoot

genoten

cieszyć się,

delektować się

geven

gaf

gegeven

dawać

glijden

gleed

gegleden

ślizgać się, poślizgnąć

graven

groef

gegraven

kopać

hangen

hing

gehangen

wisieć, powiesić

helpen

hielp

geholpen

pomagać

houden

hield

gehouden

kochać, trzymać

kiezen

koos

gekozen

wybierać

kijken

keek

gekeken

oglądać, patrzeć

klimmen

klom

geklommen

wspinać się

klinken

klonk

geklonken

brzmieć

knijpen

kneep

geknepen

szczypać

komen

kwam

gekomen

przyjść

krijgen

kreeg

gekregen

dostać

krimpen

kromp

gekrompen

zmaleć, skurczyć się

kruipen

kroop

gekropen

raczkować

laten

liet

gelaten

zostawić

lezen

las

gelezen

czytać

liegen

loog

gelogen

kłamać

liggen

lag

gelegen

leżeć

lijden

leed

geleden

cierpieć

lijken

leek

geleken

wydawać się, być podobnym

lopen

liep

gelopen

chodzić

moeten

moest

gemoeten

musieć

zobacz również:

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2

1 komentarz

  1. Czemu tlumaczen nie ma? 🙁

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤