Znaki interpunkcyjne [leestekens] w języku niderlandzkim oraz znaki specjalne[wideo]

  Lista znaków interpunkcyjnych wraz z ich nazwami w języku niderlandzkim oraz polskim: znaki inteprunkcyjne – de leestekens znak interpunkcyjny – het leesteken de interpunctie – interpunkcja . – punt (kropka)   , – komma (przecinek) kom·ma (de; v(m); meervoud: komma’s; verkleinwoord: kommaatje) ; – puntkomma (średnik) punt·kom·ma (de; v(m); meervoud: puntkomma’s) ? – vraagteken (znak zapytania, pytajnik) vraag·te·ken (het; o; meervoud: vraagtekens) ! – uitroepteken (znak wykrzyknienia czyli “wykrzyknik”) uit·roep·te·ken (het; o; meervoud: uitroeptekens) : – dubbele punt(dwukropek) – – liggend streepje lub streepje(myślnik czyli “pauza”) … – (wielokropek) “”, “”, ‘’ lub «» – aanhalingsteken(cudzysłów) aan·ha·lings·te·ken (het; o; meervoud: aanhalingstekens) Dla średnio-zaawansowanych lekcja z wyjaśnieniem po niderlandzku kiedy używamy znaki interpunkcyjne:   inne znaki specjalne w informatyce/matematyce: @ – apenstaartje, at-teken # – hekje(hashtag) % ^ & * / – schuine streep * – sterretje () – tussen haakjes(nawias np. w matematyce) ( – haakje open ) – haakje dicht _ – laag streepje ÷ – delen/gedeeld door x – keer/maal + – plus – – minus    ...

czytaj więcej

Spójniki(voegwoorden) w języku niderlandzkim [wideo]

spójniki als – gdy, jeśli, jak, jeżeli alsof – jak gdyby dat – ze doordat – przez to ze hoewel – chociaż pomimo iż indien – jeśli nadat – po tym jak of – czy omdat – ponieważ sinds – od (sinds 2014/2 jaar) toen – gdy, jeśli voordat – zanim zoals – tak jak zodat – tak by zodra – jak tylko zolang – tak długo jak   daarom – dlatego dus- więc dan – potem, (no) to (als….dan) daarna – potem toen – kiedy daardoor – przez to … Czytaj również: Spójniki w języku niderlandzkim – lekcja 5 [wideo] Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Spójniki(voegwoorden) w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij

Jeśli znasz szyk zdania ze spójnikami en, want, dus, maar to przejdź do poniższej lekcji. Jeśli masz z tym problem zapraszamy do lekcji: Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty  Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra Dziś przedstawiam kolejną garść spójników określających zależności czasowe. Te niżej wymienione łączą zdanie nadrzędne (de hoofdzin) z podrzędnym (de bijzin). W zdaniu nadrzędnym orzeczenie zawsze stoi obok podmiotu, natomiast w zdaniu podrzędnym występuje szyk końcowy – orzeczenie ląduje na końcu zdania. Przyjrzyjmy się przykładom: terwijl – podczas Ik was in de keuken terwijl mijn zoon  in de tuin speelde. (hoofdzin) (bijzin) Byłam w kuchni, podczas gdy mój syn bawił się w ogrodzie. mijn zoon – podmiot speelde – orzeczenie nadat – po tym, jak  Zij vertrok nadat zij afscheid had genomen. (hoofdzin) (bijzin) Wyruszła po tym jak się pożegnała. voordat – zanim Kinderen kunnen al glimlachen voordat ze kunnen spreken. (hoofdzin) (bijzin) Dzieci potrafią się uśmiechać zanim nauczą się mówić. sinds – od Sinds ik het weet, ben ik* een stuk rustiger. (bijzin) (hoofdzin) Odkąd o tym wiem, jestem trochę spokojniejszy. zodra – jak tylko Zodra zij vrij waren, gingen ze* naar huis. (bijzin) (hoofdzin) Jak tylko byli wolni, poszli do domu. *Tutaj widzimy, że możemy zacząć również od spójnika i zdania podrzędnego, ale w takiej sytuacji w zdaniu nadrzędnym następuje inwersja – zamiana miejsca podmiotu i orzeczenia (ben ik, gingen ze). Spójniki w języku niderlandzkim – omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Znowu spójniki? Znowu. Bo tez sporo ich jest. Nie będę pisać o wszystkich, ale dzisiejszym postem zamierzam zakończyć ten cykl zawierający te najważniejsze, najczęściej używane. A więc do dzieła!  omdat – ponieważ, bo (wskazuje przyczynę lub powód) Ik kan je vandaag niet bellen omdat mijn telefoon kapot is.  Nie moge do ciebie dziś zadzwonić, bo mój telefon jest zepsuty. zodat – tak więc, żeby, aby Ik pas graag op je kind zodat jij kan lezen. Zaopiekuję się chętnie twoim dzieckiem, tak żebyś mógł poczytać.  Ten spójnik wskazuje na pewną konsekwencję działania, dlatego nie można zaczynać zdania od zodat.  totdat – aż do; do; dopóki  Ik blijf hier totdat jij terugkomt.  Zostanę tu dopóki nie wrócisz. doordat – ponieważ; przez to,...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty

Spójniki en, want, dus, maar Spójniki (de conjuncties, de voegwoorden) łączą ze sobą zdania. Dziś przedstawiam cztery spójniki, które łączą ze sobą zdania równorzędne (de hoofdzin + de hoofdzin), a więc występuje po nich szyk prosty – czyli najpierw podmiot (het onderwerp), potem orzeczenie (de persoonsvorm). Jak to wygląda w praktyce? Ano tak:   en – i Het was mooi weer gisteren en wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda i poszliśmy na dwór. wij – het onderwerp – podmiot gingen – de persoonsvorm – orzeczenie want – bo, ponieważ Wij gingen gisteren naar buiten want het was mooi weer. Poszliśmy wczoraj na dwór, bo była ładna pogoda. het – het onderwerp was – de persoonsvorm maar – ale, lecz Het regende vanochtend maar wij gingen toch naar buiten. Z rana padał deszcz, ale my i tak wyszliśmy na dwór. dus – więc Het was mooi weer gisteren dus wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda, więc wyszliśmy na dwór. Proste, prawda? Holendrzy przywiązują dużą wagę do szyku wyrazów w zdaniu (de woordvolgorde). Nadaje to mowie swoistą melodię i jest dla nich tak ważne, jak dla nas ortografia 😉 Bardziej będzie to widoczne, kiedy zapoznamy się z kolejnymi spójnikami – wymagającymi szyku przestawnego. Ale o tym – innym razem 😉   Spójnik of w języku niderlandzkim Dziś krótkie przedstawienie słówka of . Ma ono dwa znaczenia: 1) of – lub, albo Anna is in een restaurant of zij is in een winkel. Anna jest w restauracji albo ona jest w sklepie. W takiej sytuacji używamy szyku prostego, czyli najpierw podmiot (zij) potem, orzeczenie (is). 2) of – czy Ik weet niet of ik nog van hem hou. Nie wiem, czy go jeszcze kocham.  Tutaj orzeczenie (hou) ląduje na końcu zdania. DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio     Czytaj również: Spójniki w języku niderlandzkim – lekcja 5 [wideo] Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Spójniki(voegwoorden) w języku niderlandzkim...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤