Stopniowanie i użycie przymiotnika nieuw – nowy, nowa, nowe w języku niderlandzkim

  nieuw – nieuwer – nieuwst nowy – nowszy – najnowszy Ik wil een nieuw huis kopen. – Chcę kupić nowy dom. Ik heb een nieuwe baan! – Mam nową pracę! Dit is niewer dan je denkt. – To jest nowsze niż myślisz. Mijn buurman heeft een nieuwste BMW gekocht. – Mój sąsiad kupił najnowsze BMW. 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Ze woont in een … huis. a) nieuwe b) nieuw c) nieuwste 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Ik wil graag een … telefoon. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Mój brat ma nową dziewczynę. b) Dat is de nieuwe medewerker. Przykłady stopniowania i wykorzystania najpopularniejszych przymiotników wraz z ćwiczeniami. slecht – slechter – slechtst zły – gorszy – najgorszy duur – duurder – duurst drogi – droższy – najdroższy oud – ouder – oudst stary – starszy – najstarszy lief – liever – liefst miły – milszy – najmilszy lang – langer – langst długi – dłuższy – najdłuższy kort – korter – kortst krótki – krótszy – najkrótszy groot – groter – grootst duży – większy – największy Aleksandra K. / Nauka holenderskiego Odpowiedzi: 1. Nieuw 2. Nieuwe 3. Mijn broer heeft een nieuwe vriendin. To jest nowy pracownik. nieuw <>...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika duur – drogi, droga, drogie w języku niderlandzkim

duur – duurder – duurst drogi – droższy – najdroższy Ik vind deze winkel duur. – Uważam ten sklep za drogi. Dure auto’s worden steeds vaker gestolen. – Drogie samochody zostają coraz częściej kradzione. Een kast is duurder dan een tafel. – Szafa jest droższa niż stół. Dit is het duurste huis in Nederland. – To jest najdroższy dom w Holandii.   1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Dit is te … voor mij. a) duur b) duurst c) duurder 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Zij koopt altijd … merkkleding. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Moi rodzice mają drogi dom. b) Schoenen van 200 euro vind ik te duur. Odpowiedzi: 1. Duur 2. Dure 3. a) Mijn ouders hebben een duur huis. b) Buty za 200 euro uważam za zbyt drogie. duur <> goedkoop zobacz wszystkie przymiotniki >>> Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo]  ...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika oud – stary, stara, stare w języku niderlandzkim

oud – stary, stara, stare oud – ouder – oudst stary – starszy – najstarszy Oude auto’s zijn mooi. – Stare sa,ochody są ładne. Mijn vader is oud. – Mój tata jest stary. Jouw vader is ouder. – Twój tata jest starszy. De oudste is 15 en de jongste is 12. – Najstarszy ma 15 lat a najmłodszy 12. Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo] 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Ania is … dan Anneke. a) oud b) oudste c) ouder 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Wij kopen vandaag een … auto. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Mam 21 lat. b) Mijn moeder werkt met oude en zieke mensen.   zobacz wszystkie przymiotniki >>> Odpowiedzi: ouder oude Ik ben 21 jaar oud. Moja mama pracuje ze starszymi i chorymi osobami (ludźmi). oud<>...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika slecht – zły, zła, złe w języku niderlandzkim

slecht – slechter – slechtst zły – gorszy – najgorszy Ik heb echt een slechte conditie. – Mam naprawdę złą kondycję. Wat zijn jouw slechte eigenschappen? – Jakie są Twoje złe cechy? Ik voel me slechter dan gisteren. – Czuję się gorzej niż wczoraj. Hij is de slechtste persoon ter wereld. – On jest najgorszą osobą na świecie. Ćwiczenia: 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Ik heb vannacht … geslapen. a) slechte b) de slechtste c) slecht 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Ik ben de … chauffeur van Nederland. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Mam złe doświadczenia z tym dentystą. b) Ik vind het een slecht idee.   zobacz wszystkie przymiotniki >>> Odpowiedzi: 1. slecht 2. beste 3. Ik heb slechte ervaring met deze tandarts. Uważam, że to zły pomysł. slecht <>...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika lief – miły/kochany, miła, miłe w języku niderlandzkim

lief – miły/kochany, miła, miłe   lief – liever – liefst miły – milszy – najmilszy Dit meisje is lief. – Ta dziewczyna jest miła/kochana. Ik vind je lief. – Myślę, że jesteś miła/kochana. Zij vindt hem liever dan mij. – Ona uważa że on jest milszy/kochańszy niż ja. Dit meisje is lief, maar jij bent het liefst. – Ta dziewczyna jest miła/kochana ale ty jesteś najmilsza/najukochańsza. 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Je bent erg … . a) lieve b) lief c) liever 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Mensen moeten … zijn voor elkaar. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Jesteś dla mnie miły/kochany. b) Mijn moeder is een lieve vrouw. Inne przymiotniki: goed, groot, klein, kort, lang Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim   Odpowiedzi: 1. lief 2. liever 3. Je ben lief voor mij. Moja mama jest miłą/kochaną kobietą. lief...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika lang – długi, długa, długie w języku niderlandzkim

lang – długi, długa, długie lang – langer – langst długi – dłuższy – najdłuższy Zij heeft lang haar. – Ona ma długie włosy. Zij is lang en slank. – Ona jest wysoka i szczupła. Vrouwen slapen gemiddeld langer dan mannen. – Kobiety śpią średnio dłużej niż mężczyźni. De langste brug in Nederland is de Zeelandbrug. – Nadłuższy most w Holandii to most zelandzki (Zeelandbrug). 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Hoe … ben jij? a) lange b) langer c) lang 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Hoe … woon jij in Nederland? 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Najdłuższy dzień roku jest 21 czerwca. b) Lachende mensen leven langer. Inne przymiotniki: goed, groot, klein, kort, Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Odpowiedzi: 1. lang 2. lang 3. De langste dag van het jaar is op 21 juni. Uśmiechnięci ludzie żyją dłużej....

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika kort – krótki, krótka, krótkie w języku niderlandzkim

kort – krótki, krótka, krótkie kort – korter – kortst krótki – krótszy – najkrótszy Ik heb kort haar. – Mam krótkie włosy. De vakanties zijn altijd te kort. – Wakacje są zawsze za krótkie. Wat is korter-een jaar of een dag? Een dag – Co jest krótsze-rok czy dzień? Dzień. Maandag 21 december zal de kortste dag van dit jaar zijn. – Poniedziałek 21 grudnia będzie najkrótszym dniem w tym roku. 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Wat is … – een kwartier of vijf minuten? Vijf minuten. a) korter b) korte c) kortst 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Ik heb … nagels. 3. Vertaal/Przetłumacz: a) On ma krótkie włosy. b) Ik wil veel afvallen in een korte tijd. Odpowiedzi: 1. korter 2. korte 3. a)Hij heeft kort haar. b) Chcę dużo schudnąć w krótkim czasie. kort <> lang (krótki – długi) Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie Stopniowanie i użycie przymiotnika groot – duży, duża, duże w języku niderlandzkim Stopniowanie i użycie przymiotnika klein – mały, mała, małe w języku...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika klein – mały, mała, małe w języku niderlandzkim

klein – mały, mała, małe klein – kleiner – kleinst     mały – mniejszy – najmniejszy Ik wil een kleine auto kopen. – Chcę kupić mały samochód. Mijn broer is klein. – Mój brat jest mały. Het meisje is kleiner. – Dziewczynka jest mniejsza. De baby is het kleinst. – Dziecko jest najmniejsze.     Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie Stopniowanie i użycie przymiotnika groot – duży, duża, duże w języku niderlandzkim   Odpowiedzi: 1. kleiner 2. kleiner 3. a) Ik heb drie kleine kinderen. b) Mieszkam w małym...

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotnika groot – duży, duża, duże w języku niderlandzkim

groot – groter – grootst duży – większy – największy Zij heeft grote ogen. – Ona ma duże oczy. De school is groot. – Szkoła jest duża. Deze school is groter. – Ta szkoła jest większa. Deze school is het grootst. – Ta szkoła jest największa. Ćwiczenia sprawdzające: 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Hoe … is de kans op een tweeling? a) groot b) grootste c) grote 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Wat is … ? Een kip of een schaap? 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Polska jest większa niż Holandia. b) We wandelen elke dag in het grote park. groot <> klein duży <> mały Aleksandra K. / Nauka holenderskiego Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie Odpowiedzi: groot groter a) Polen is groter dan Nederland. b) Codziennie spacerujemy w dużym...

czytaj więcej

Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo]

Stopniowanie jest sposobem wyrażania różnych stopni natężenia cechy osób i rzeczy. Stopniowanie używamy, jeśli chcemy porównać ze sobą cechy dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób. Stopniowaniu podlegają przymiotniki i przysłówki (w języku niderlandzkim i polskim). bijvoeglijk naamwoord - przymiotnik bijwoord - przysłówek W języku niderlandzkim (tak samo jak w języku polskim) wyróżniamy trzy stopnie intensywności cechy: –stopień równy (stellende trap lub positief) – służy do opisania cech rzeczy lub osób. –stopień wyższy (vergrotende trap lub comparatief) – służy do porównania ze sobą cech dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób. –stopień najwyższy (overtreffende trap lub superlatief) – używamy, gdy chcemy wyrazić największe nasilenie jakiejś cechy rzeczownika. Tworzenie stopnia wyższego: Przymiotnik + er Na przykład: mooi – mooier groot – groter oud – ouder Przymiotniki kończące się na -r , tworzymy następująco: Przymiotnik + d + er Na przykład: duur – duurder donker – donkerder lekker – lekkerder Tworzenie stopnia najwyższego: Przymiotnik + st Na przykład: snel – snelst groot – grootst duur – duurst Tworząc stopień najwyższy dla przymiotników kończących się na -s, dodajemy na końcu tylko -t. Na przykład: vers – verst Użycie dan i als: Dan występuje po stopniu wyższym, używamy do wyrażenia różnicy pomiędzy porównywanymi rzeczami, osobami. Na przykład: Dit huis is mooier dan dat huis. – Ten dom jest ładniejszy niż tamten dom. Mijn auto is groter dan de auto van mijn moeder. – Mój samochód jest większy niż samochód mojej momy. Als używamy do wyrażenia identyczności porównywanych rzeczy lub osób. Na przykład: Zij is even groot als jij. – Ona jest taka duża jak ty. Ania zingt even mooi als Natalia. – Ania śpiewa tak samo ładnie jak Natalia. Użycie słowa meest: Stopień najwyższy przymiotników kończących się na -st lub -isch tworzymy przez dodanie meest. Na przykład: vast – meest vast logisch – meest logisch Przymiotniki i przysłówki nieregularne: goed – beter – best veel – meer – meest weinig – minder – minst graag – liever – liefst Przykłady stopniowania i wykorzystania najpopularniejszych przymiotników wraz z ćwiczeniami. slecht –...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤