Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo]

Mar 08, 15 Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo]

Stopniowanie jest sposobem wyrażania różnych stopni natężenia cechy osób i rzeczy. Stopniowanie używamy, jeśli chcemy porównać ze sobą cechy dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób. Stopniowaniu podlegają przymiotniki i przysłówki (w języku niderlandzkim i polskim).

bijvoeglijk naamwoord - przymiotnik
bijwoord - przysłówek

W języku niderlandzkim (tak samo jak w języku polskim) wyróżniamy trzy stopnie intensywności cechy:

stopień równy (stellende trap lub positief) – służy do opisania cech rzeczy lub osób.

stopień wyższy (vergrotende trap lub comparatief) – służy do porównania ze sobą cech dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób.

stopień najwyższy (overtreffende trap lub superlatief) – używamy, gdy chcemy wyrazić największe nasilenie jakiejś cechy rzeczownika.

Tworzenie stopnia wyższego:

Przymiotnik + er

Na przykład:

mooi – mooier

groot – groter

oud – ouder

Przymiotniki kończące się na -r , tworzymy następująco:

Przymiotnik + d + er

Na przykład:

duur – duurder

donker – donkerder

lekker – lekkerder

Tworzenie stopnia najwyższego:

Przymiotnik + st

Na przykład:

snel – snelst

groot – grootst

duur – duurst

Tworząc stopień najwyższy dla przymiotników kończących się na -s, dodajemy na końcu tylko -t.

Na przykład:

vers – verst

Użycie dan i als:

Dan występuje po stopniu wyższym, używamy do wyrażenia różnicy pomiędzy porównywanymi rzeczami, osobami.

Na przykład:

Dit huis is mooier dan dat huis. – Ten dom jest ładniejszy niż tamten dom.

Mijn auto is groter dan de auto van mijn moeder. – Mój samochód jest większy niż samochód mojej momy.

Als używamy do wyrażenia identyczności porównywanych rzeczy lub osób.

Na przykład:

Zij is even groot als jij. – Ona jest taka duża jak ty.

Ania zingt even mooi als Natalia. – Ania śpiewa tak samo ładnie jak Natalia.

Użycie słowa meest:

Stopień najwyższy przymiotników kończących się na -st lub -isch tworzymy przez dodanie meest.

Na przykład:

vast – meest vast

logisch – meest logisch

Przymiotniki i przysłówki nieregularne:

goed – beter – best

veel – meer – meest

weinig – minder – minst

graag – liever – liefst

Przykłady stopniowania i wykorzystania najpopularniejszych przymiotników wraz z ćwiczeniami.

slecht – slechter – slechtst zły – gorszy – najgorszy

duur – duurder – duurst drogi – droższy – najdroższy

oud – ouder – oudst stary – starszy – najstarszy

lief – liever – liefst miły – milszy – najmilszy

lang – langer – langst długi – dłuższy – najdłuższy

kort – korter – kortst krótki – krótszy – najkrótszy

groot – groter – grootst duży – większy – największy

 

Aleksandra K. / Nauka holenderskiego

 

 

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤