Odmiana i użycie czasownika willen (wilde of wou, heeft gewild) – chcieć

Lut 26, 15 Odmiana i użycie czasownika willen (wilde of wou, heeft gewild) – chcieć

Opublikowane przez w Art2, Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem willen: Wil je iets drinken? – Czy chcesz coś do picia? Ja, ik wil graag koffie drinken. – Tak, chętnie napiję się kawy. Nee, ik wil niets te drinken. – Nie nie chcę nic do picia. Wat willen jullie later doen? – Co chcecie później robić? Wij willen boodschappen doen. – My chcemy zrobić zakupy. Met wie wil jij spreken? – Z kim chcesz rozmawiać? Ik wil met directeur graag spreken. – (Ja) chciałbym chętnie z dyrektorem rozmawiać. Wat wil jij later doen? – Co chcesz później robić? Ik wil later een boek lezen. – Ja chcę później czytać książkę. Odmiana czasownika willen: ik wil – ja chcę jij/je wilt – ty chcesz (Wil jij?) hij wil – on chce zij/ze wil – ona chce u wilt – Pan/Pani chce wij willen – my chcemy jullie willen – wy chcecie zij/ze willen – oni one chcą u wilt – Państwo chcą Słowniczek: iets – coś drinken – pić graag – chętnie koffie – kawa doen – robić boodschappen doen – robić zakupy de directeur – dyrektor met wie? – z kim? spreken – rozmawiać later – później lezen – czytać Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Met wie …… u spreken? – ………………………………………… Ik …… met jouw spreken. – ………………………………………… Ik ……. boodschappen doen. – ………………………………………… Wat …… jij later doen ? – ………………………………………… Ik ……… boek lezen. – …………………………………………       Inne popularne czasowniki w języku niderlandzkim: zijn – być hebben – mieć gaan – iść, jechać Odpowiedzi: 1. Met wie wilt u spreken? – Z kim chce Pan rozmawiać? 2. Ik wil met jouw spreken. – Ja chcę rozmawiać z tobą. 3. Ik wil boodschappen doen. – Ja chcę zrobić zakupy. 4 Wat wil jij later doen ? – Co chcesz później robić? 5. Ik wil boek lezen. – Ja chcę książkę czytać. Czasowniki w języku...

czytaj więcej

Lekcja 4 – nauka holenderskiego z popolsku.tv [wideo]

Lidwoorden de het een. Rodzajniki de het een. de, het – rodzajnik określony een – rodzajnik nieokreślony   Lista rzeczowników z rodzajnikiem het Zobacz również: Lekcja 1    Lekcja 2     Lekcja 3     Lekcja 4    Lekcja 5     Lekcja 6     Lekcja 7    wszystkie lekcje  ...

czytaj więcej

Dni tygodnia, miesiące i pory roku w języku niderlandzkim – lekcja 10[wideo]

Lut 24, 15 Dni tygodnia, miesiące i pory roku w języku niderlandzkim – lekcja 10[wideo]

Opublikowane przez w 1000 najpopularniejszych słów

1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim Słówka z zakresu: 226-250 Słowniczek z lekcji wideo: week – tydzień de dagen van de week – dni tygodnia welke dag (van de week)? Który dzień tygodnia? maandag – poniedziałek dinsdag – wtorek woensdag – środa donderdag – czwartek vrijdag – piątek zaterdag – sobota zondag – niedziela zobacz również: Data w języku niderlandzkim de maand – miesiąc de maan – książyc januari – styczeń februari – luty maart – marzec april – kwieceń mei – maj juni – czerwiec juli – lipiec augustus – sierpień september – wrzesień oktober – październik november – listopad december – grudzień zobacz również: miesiące i pory roku winter – zima lente – wiosna zomer – lato herfst – jesień Tot les 11 – Do zobaczenia na lekcj 11 [Przyimki w języku niderlandzkim] wszystkie lekcje z serii 1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim >>>...

czytaj więcej

Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie

goed – dobry, dobra, dobre goed – beter – best dobry – lepszy – najlepszy Ik spreek goed Nederlands. – Mówię dobrze po niderlandzku. Ik voel me goed. – Czuję się dobrze. Jij kunt beter zwemmen. – Ty potrafisz lepiej pływać. Deze wijn is het best. – To wino jest najlepsze.     1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Deze wijn is … dan die wijn. a) goed b) beter c) het beste 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Wie is het … voetballer? 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Czy potrafisz dobrze gotować? b) Wie kan beter Engels spreken: ik of hij?       Odpowiedzi: beter beste a) Kun je goed koken? b) Kto umie lepiej mówić po angielsku: ja czy on?   Aleksandra...

czytaj więcej

Czasowniki regularne w języku holenderskim (czas teraźniejszy)

Odmianę czasowników ‘komen’, ‘heten’, ‘zijn’ poznaliście już w poprzednich lekcjach. Należałoby się przyjrzeć bliżej zasadom tejże odmiany, a także poszczególnym czasom w języku niderlandzkim. Powyższe czasowniki są nieregularne w swej odmianie. Dojdziemy do tego. Dzisiaj zajmiejmy się czasownikami regularnymi, w czasie TERAŹNIEJSZYM. Poprawna odmiana czasowników regularnych wymaga poznania zasady oddzielenia rdzenia. Surowy rdzeń –jest wyprowadzany od formy bezokolicznika, nie posiada końcówki ‘en’: np. werk-en 1. Rdzeń ze samogłoską krótką. ‘werken’ –> werk-en (pracować) W odmianie przez osoby – do surowego rdzenia: werk- “doklejamy” tylko literkę ‘t’ – ale pamiętaj – jedynie w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.  liczba pojedynczaik (ja) werk jij (ty) werkt u (pan) werkt zij/hij (on/ona) werkt liczba mnoga (zawsze tak samo jak w bezokoliczniku!) wij werken jullie werken zij werken 2. Rdzeń ze samogłoską długą. ‘maken’ –> mak-en (robić, tworzyć) Tutaj pojawia sie mała trudność. Jeśli zrozumiałeś poprzednią lekcje o samogłoskach długich i krótkich, wiesz że ‘a’ w wyrazie ‘maken’ jest samogłoską długą i dlatego w odmianie musi taką pozostać! Samo mak- to tylko surowy rdzeń. Poza tym pomiętaj o doklejeniu literki ‘t’ jak w przykładzie powyżej. liczba pojedyncza ik maak jij/u maakt hij/zij maakt liczba mnoga wij maken jullie maken zij maken 3. Czy rdzeń może kończyć się na ‘ v ‘ albo ‘ z ‘? Otóż – nie! To kolejna rzecz, jeśli chodzi o odmianę czasowników. ‘leven’–> lev-en (żyć) ‘kiezen’ –> kiez-en (wybierać) Rdzeń nigdy nie kończy się na ‘v’ oraz ‘z’. Co zatem następuje w odmianie tychże czasowników? Spojrz: liczba pojedyncza v –> f ik leef jij/u leeft hij/zij leeft liczba mnoga  wij leven jullie leven zij leven liczba pojedyncza z–>s ik kies jij/u kiest zij/hij kiest liczba mnoga wij kiezen jullie kiezen zij kiezen 4. Rdzeń nigdy nie kończy sie dwiema takimi samymi spółgłoskami. ‘stoppen’ –> stopp-en (przestawać, zatrzymywać) Wiele jest tego typu czasowników. Zapamietaj po prostu, aby pozbyć się jednej ze spółgłosek. liczba pojedyncza ik stop jij/u stopt zij/hij stopt liczba mnoga wij stoppen jullie stoppen zij stoppen 5. Rdzeń kończący się na literkę ‘t’. Istnieją czasowniki, których rdzeń kończy się na ‘t’. Czy zatem dodajemy dodatkowe ‘t’ w...

czytaj więcej

Lekcja 3 – nauka holenderskiego z popolsku.tv [wideo]

  Zobacz również: Lekcja 1    Lekcja 2     Lekcja 3     Lekcja 4    Lekcja 5     Lekcja 6     Lekcja 7    wszystkie...

czytaj więcej

Części ciała po holendersku oraz wizyta u lekarza [+wideo]

Lut 18, 15 Części ciała po holendersku oraz wizyta u lekarza [+wideo]

Opublikowane przez w Inne wideo

Części ciała – słownictwo hoofd – głowa gezicht -twarz borst – pierś borstkas – klatka piersiowa maag – żełądek rug – plecy arm – ramię hand – ręka vinger – palec been – noga voet – stopa                  Zobacz również: Niderlandzki: W zdrowiu i w chorobie… Same przydatne słówka i zwroty! Słownictwo i rozmówki holenderskie u lekarza.(bij de arts)   Opieka zdrowotna w języku niderlandzkim – lekcja...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Lut 17, 15 Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem doen: Wat doe je gewoonlijk daarna? – Co zwykle robisz potem? Ik moet nog boodschappen doen. – Muszę jeszcze zrobić zakupy. Wat wil jij later doen? – Co chcesz później robić? Ik wil later een boek lezen. – Ja chcę później czytać książkę. Hij doet elke dag een paar oefeningen uit werkboek. – On codziennie robi kilka zadań z ćwiczeń. Hoe doe je dat? – Jak ty to robisz? Słowniczek: gewoonlijk – zwykle daarna – potem nog – jeszcze boodschappen doen – robić zakupy later – później lezen – czytać elke dag – codziennie oefeningen – zadania/ćwiczenia/ werkboek – książka z ćwiczeniami Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Wat wil jij ………? – ………………………………… Ik wil boodschappen ……. -………………………………….. Wat ….. jullie later? – ………………………………… Wij willen boek …… – ………………………………… Hoe …. hij dat? – …………………………………   czasownik zijn – być czasownik hebben – mieć czasownik gaan – iść, jechać   Odpowiedzi do lekcji: Wat wil jij doen? – Co chcesz robić? Ik wil boodschappen doen. – Ja chcę robić zakupy. Wat doen jullie later? – Co robicie później? Wij willen boek lezen. – My chcemy czytać książkę. Hoe doet hij dat? – Jak on to...

czytaj więcej

Najpopularniejsze przymiotniki w języku niderlandzkim – Lekcja 9 [wideo]

Lut 16, 15 Najpopularniejsze przymiotniki w języku niderlandzkim – Lekcja 9 [wideo]

Opublikowane przez w 1000 najpopularniejszych słów

1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim Słówka z zakresu (201-225) Słowniczek z lekcji wideo: groot – duży klein – mały, mała, małe lekker – smaczny vies – brudny schoon – czysty mooi – piękny de tulp – tulipan (oczywiście to jest rzeczownik 😉 lelijk – brzydki interessant – interesujący saai – nudny arm – biedny rijk – bogaty donker – ciemny licht – lekki, jasny zwaar – ciężki Warto również zajrzeć do lekcji: Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo] hard – twardy zacht – miękki, wolno langzaam – wolno snel – szybko lief- kochany, miły stout – niegrzeczny koud – zimno warm – ciepły duur – drogi goedkoop – tani hoog – wysoki, wysoko laag – nisko Przykłady stopniowania przymiotników i użycie w zdaniu. Tot les 10 – Do zobaczenia na lekcji 10 [Dni tygodnia, miesiące i pory roku] wszystkie lekcje z serii 1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone w języku niderlandzkim [+wideo]

Lut 15, 15 Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone w języku niderlandzkim [+wideo]

Opublikowane przez w Gramatyka holenderska

Czasowniki rozdzielnie złożone to ewenement, który na pierwszy rzut polskiego oka bądź ucha jest nielogiczny. Jak bowiem można mówić: Ja dzwonię do ciebie jutro za. Tak bowiem brzmiałoby dokładne tłumaczenie niderlandzkiego zwrotu Ik bel je morgen op 😉 Zostawmy jednak literalne tłumaczenia i przyjrzyjmy się gramatycznej konstrukcji czasowników rozdzielnie  i nierozdzielnie złożonych.    Czasowniki rozdzielnie złożone – scheidbare werkwoorden   Te czasowniki składają się z przedrostka aan-, op-, mee-, door-, uit-, tegen-, terug-, i czasownika. Np.: aankomen – nadchodzić, przychodzić meegaan – iść razem opgeven – poddać się, zaniechać, odpuścić W zdaniu zaś przedrostek oddziela się od czasownika i ląduje na końcu zdania. Np.: Ga je mee? – Idziesz z nami? Geef nooit op! – Nigdy się nie poddawaj! Jeśli używamy czasu przeszłego (np.: het perfectum), między przedrostkiem a czasownikiem staje jeszcze cząstka ge-. Np.: Ik heb het al teruggegeven. – Już to oddałem.   Czasowniki nierozdzielnie złożone – onscheidbare werkwoorden Te czasowniki są na stałe zrośnięte z przedrostkami takimi jak om-, onder-, over-, vol-. Np.: omhelzen – objąć ondervragen – przepytywać, przesłuchiwać overtuigen – przekonać W zdaniu więc taki czasownik wygląda tak: Ik omhels je met mijn armen. – Obejmuję cię ramionami. De politie heeft hem ondervraagd. – Policja go przesłuchała. (Widać, że przedrostek tak zżył się z czasownikiem, że nawet na cząsteczkę ge- typową dla czasu het perfectum nie ma tu miejsca 😉 ) Jak rozpoznać które czasowniki są rozdzielnie złożone a które nie?  Niestety, nie zawsze można kierować się przedrostkiem, bo są wyjątki. Zawsze jednak można wsłuchać się w akcent. W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych akcent pada na przedrostek. Natomiast czasowniki nierozdzielnie złożone mają akcentowany sam czasownik. Trudno to może uchem od razu wychwycić, na szczęście są słowniki, które również wskazują, gdzie leży akcent w słowie. To tyle gramatyki, a następnym razem będzie o karnawale 🙂 DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio    Lista czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych w przykładach oraz wyjątki: już wkrótce zapisz się do newslettera aby otrzymać powiadomienie Materiały uzupełniające:...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤