Lekcja 7 język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Mar 30, 15 Lekcja 7 język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 7 Schrijf op de lijn. – Lekcja 7 Pisz na linii. Woordenboek – Słownik Werkwoorden (czasowniki) Zelfstandige naamwoorden (rzeczowniki) Overige woorden (inne wyrazy) oefenen – ćwiczyć blijft (blijven – zostać) til op (optillen – podnosić) begin(t) (beginnen – zaczynać) de oefening – ćwiczenie de punt – kropka de neus -nos de tong – język(jako część ciała) de tanden – zęby de streep – kreska het kruisje – krzyżyk de lijn – linia het rondje – kółeczko kort – lang (krótki – długi) schuin – recht (ukośny – prosty) samen – razem rond – około, okrągły   Hallo, welkom bij woord voor woord. Dit is les 7. Schrijf op de lijn. Ik ga schrijven. Ik ga de getallen van 1 tot en met 10 schrijven Ik schrijf op de lijn. De lijn. De lijn. Ik schrijf op de lijn. Ik schrijf de 1 van boven naar beneden op de lijn. Ik schrijf niet boven de lijn. Ik schrijf niet onder de lijn. Ik schrijf op de lijn. Ik zet een streep van boven naar benden, stop op de lijn. De streep, de streep. De 1 is een streep. Ik schrijf de 2. Ik schrijf de 2 op de lijn. Ik begin boven. Ik begin rond, rond. Ik begin rond, ik ga schuin naar benden en naar rechts. Schuin, schuin van boven naar benden en naar rechts. Ik begin boven rond, schuin naar beneden en naar rechts. Ik ga de 3 schrijven. De 3 begint boven rond. Ik schrijf de 3 rond en stop, en nog een keer rond. Op de lijn. Rond stop, rond. De 1, de 2, de 3. De lijn. De streep. De streep. De rechte streep. De schuine streep. Recht, recht, schuin. Rond, het rondje. Het rondje. Ik ga de 4 schrijven. De 4. Ik begin boven. Recht naar beneden. Stop. Naar rechts. Een streep naar rechts. Stop, ik til de pen op. Ik begin boven recht naar beneden stop. Van boven naar benden. Naar rechts. Til op. Van boven recht...

czytaj więcej

Lekcja 5 – nauka holenderskiego z popolsku.tv – Holandia

Wie is dat? – Kto to jest? Wat is dat? – Co to jest? Waar gaat u naartoe? – Gdzie pan(pani) jedzie? Mag ik dit menemen? – Czy mogę to wziąć? Kunt u me helpen? – Czy może mi pan(pani) pomóc?   Zobacz również: Lekcja 1    Lekcja 2     Lekcja 3     Lekcja 4    Lekcja 5     Lekcja 6     Lekcja 7    wszystkie...

czytaj więcej

VOOR IN OP BIJ /przyimki w języku holenderskim/

Mar 25, 15 VOOR IN OP BIJ /przyimki w języku holenderskim/

Opublikowane przez w Przyimki w języku holenderskim

Przyimek holenderski VOOR – DLA 1. Ik heb een bloem voor jou. 2. Ik heb een cadeau voor jou. 3. Ben je blij? 1. Mam dla ciebie kwiat. 2. Mam dla ciebie prezent. 3. Cieszysz się? Przyimki holenderskie OP OM  IN  w określeniach czasu (KIEDY?) Ik kom op vrijdag om 6.00 uur. Ik kom op vrijdag om 18.00 uur. (mówimy: zes uur) Ik kom in juli. op maandag op dinsdag op woensdag op donderdag op vrijdag op zaterdag op zondag in januari in februari in maart in april in mei in juni in juli in augustus in september in oktober in november...

czytaj więcej

Stopniowanie i użycie przymiotnika klein – mały, mała, małe w języku niderlandzkim

klein – mały, mała, małe klein – kleiner – kleinst     mały – mniejszy – najmniejszy Ik wil een kleine auto kopen. – Chcę kupić mały samochód. Mijn broer is klein. – Mój brat jest mały. Het meisje is kleiner. – Dziewczynka jest mniejsza. De baby is het kleinst. – Dziecko jest najmniejsze.     Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie Stopniowanie i użycie przymiotnika groot – duży, duża, duże w języku niderlandzkim   Odpowiedzi: 1. kleiner 2. kleiner 3. a) Ik heb drie kleine kinderen. b) Mieszkam w małym...

czytaj więcej

Rodzajnik określony, de czy het – w języku niderlandzkim

Mar 23, 15 Rodzajnik określony, de czy het – w języku niderlandzkim

Opublikowane przez w Rodzajnik określony i nieokreślony

‘De’ i ‘Het’ to rodzajniki określone, które używane są w języku holenderskim przed rzeczownikami. Można je porównać z angielskim ‘the’. Angielskiemu rodzajnikowi określonemu ‘the’ odpowiadają holenderskie ‘de’ i ‘het’. Ponieważ rodzajniki nie występują w języku polskim, stanowią one dla nas niemałą trudność. Według teorii rodzajnik określony ‘het’ będzie występował przed rzeczownikami rodzaju nijakiego, w języku polskim kończącymi się na ‘o’: to dziecko, to okno. Rodzajnik ‘de’ będzie dotyczył rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego, w języku polskim: ‘ta’ – szklanka, ‘ten’ kwiatek. UWAGA! Problem w tym, że rodzaj rzeczowników w języku holenderskim nie pokrywa się z rodzajem rzeczowników w języku polskim, a zatem nasze logiczne rozumowanie na nic się w tym wypadku nie zda. W większości przypadków jest nam zatem nakazane przyswoić sobie tzw. ‘de i het woorden’. Teoria ogranicza się wówczas do prostego, aczkolwiek niezbyt satysfakcjonującego stwierdzenia, że rzeczowniki dzielą się po prostu na te poprzedzone ‘de’ i na te poprzedzone ‘het’, lub inaczej wśród rzeczowników wyodrębnić możemy tzw. grupę ‘de woorden’ i grupę ‘het woorden’. Nieco pokrzepiającą w tym wypadku informacją będzie fakt, iż wśród ‘de i het woorden’ zdecydowanie wyróżnić można charakterystyczne dla nas podgrupy rzeczowników, które przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘de’ i te które przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘het’. Do odkrycia tej wielkiej i pilnie strzeżonej tajemnicy zapraszam w następnym tygodniu na blogu SVET! Język holenderski a rodzajniki DE i HET Harry wydaje się być zatroskany. Podzielam jego niepokój. Rodzajnik jest przecież niewielką częścią mowy, a tyle wokół niego zamieszania. Skoro jednak poruszyliśmy wątek, czuję się zobowiązana poprowadzić go dalej. Tym razem w globalnym skrócie odnotujemy temat rzeczowników, które mogą być używane zarówno z ‘de’ jak i z ‘het’. Dzielą się one na dwie grupy : A) rzeczowniki, w przypadku których zmiana rodzajnika nie wpływa na znaczenie słowa; B) rzeczowniki, przy których zmiana rodzajnika zmienia znaczenie słowa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku rzeczowników, dla których oba rodzajniki są prawidłowe, często występują jednak pewne preferencje. W celu zobrazowania materii podaję kilka przykładów: de/het deksel – pokrywka (częściej używany rodzajnik:...

czytaj więcej

Przyimki w języku niderlandzkim – lekcja 11 [wideo]

1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim Słówka z zakresu: 251-375 Słowniczek z lekcji wideo: met – z /frites met mayonaise/ zonder – bez /eiersalade zonder mayonaise/ van – od, z (Ik ga van huis.) naar – do (Ik loop naar huis.) in – w (Ik ben in het huis. lub Ik ben thuis.) voor – przed (Ik ben voor het huis.) achter – za (Ik ben achter het huis.) naast – obok (Ik ben naast het huis.) beneden – na dole boven – u góry onder – pod op – na tussen – między het midden – środek, (in het midden – w środku) over – o (denken over – myśleć o, praten over – rozmawiać o) over – ponad (vliegen over het huis – lecieć nad domem) door – przez bij – przy binnen – w środku buiten – na zewnątrz tegen – przeciw rond – wokół, na około sinds – od (sinds 1830) met – z (Hij is met een vrouw.) zonder – bez (Zij is zonder man.) voor – przed, przedtem na – po, potem om – o (om 2 uur – o drugiej godzinie) Tot les 12 – Do zobaczenia na lekcji 12 [Określenie czasu w języku niderlandzkim. –  Która jest godzina?] wszystkie lekcje z serii 1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim >>> Zobacz również: Niderlandzki od podstaw – Przyimki(voorzetsels) [wideo] VOOR IN OP BIJ /przyimki w języku...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty

Spójniki en, want, dus, maar Spójniki (de conjuncties, de voegwoorden) łączą ze sobą zdania. Dziś przedstawiam cztery spójniki, które łączą ze sobą zdania równorzędne (de hoofdzin + de hoofdzin), a więc występuje po nich szyk prosty – czyli najpierw podmiot (het onderwerp), potem orzeczenie (de persoonsvorm). Jak to wygląda w praktyce? Ano tak:   en – i Het was mooi weer gisteren en wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda i poszliśmy na dwór. wij – het onderwerp – podmiot gingen – de persoonsvorm – orzeczenie want – bo, ponieważ Wij gingen gisteren naar buiten want het was mooi weer. Poszliśmy wczoraj na dwór, bo była ładna pogoda. het – het onderwerp was – de persoonsvorm maar – ale, lecz Het regende vanochtend maar wij gingen toch naar buiten. Z rana padał deszcz, ale my i tak wyszliśmy na dwór. dus – więc Het was mooi weer gisteren dus wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda, więc wyszliśmy na dwór. Proste, prawda? Holendrzy przywiązują dużą wagę do szyku wyrazów w zdaniu (de woordvolgorde). Nadaje to mowie swoistą melodię i jest dla nich tak ważne, jak dla nas ortografia 😉 Bardziej będzie to widoczne, kiedy zapoznamy się z kolejnymi spójnikami – wymagającymi szyku przestawnego. Ale o tym – innym razem 😉   Spójnik of w języku niderlandzkim Dziś krótkie przedstawienie słówka of . Ma ono dwa znaczenia: 1) of – lub, albo Anna is in een restaurant of zij is in een winkel. Anna jest w restauracji albo ona jest w sklepie. W takiej sytuacji używamy szyku prostego, czyli najpierw podmiot (zij) potem, orzeczenie (is). 2) of – czy Ik weet niet of ik nog van hem hou. Nie wiem, czy go jeszcze kocham.  Tutaj orzeczenie (hou) ląduje na końcu zdania. DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio     Czytaj również: Spójniki w języku niderlandzkim – lekcja 5 [wideo] Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Spójniki(voegwoorden) w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Jestem chory 1 tydzień wideo kursu holenderskiego metodą SVET

Mar 15, 15 Jestem chory 1 tydzień wideo kursu holenderskiego metodą SVET

Opublikowane przez w Kurs podstawowy (200 słówek)

Gwarancja sukcesu kursu 1 dzień = 1 zdanie po holendersku: Jeżeli to zdanie jest dla Ciebie nowe, to obejrzyj film tyle razy, aby być na 100 % pewnym brzmienia zdania. Ważne: powtarzaj to zdanie na głos. Kolejność słów w zdaniu holenderskim jest bardzo ważna. Zakoduj w umyśle to zdanie w jego brzmieniu. Będziesz go używać jako szablon. Kilka innych wariantów zdania z wideo powyżej: Ik kom niet want ik ben moe. Nie przyjdę, ponieważ jestem zmęczony. Ik kom niet want ik ben op vakantie. … ponieważ jestem na wakacjach. Ik kom niet want ik ben in Polen. … ponieważ jestem w Polsce. Ik kom niet want ik ga naar Polen. … ponieważ jadę do Polski. Ik kom niet want ik heb geen tijd. … ponieważ nie mam czasu. Ik kom niet want ik heb geen zin. … ponieważ nie mam ochoty. Kilka innych wariantów zdania z wideo powyżej: Ik voel me niet goed. Nie czuję się dobrze. Ik voel me slecht. Czuję się źle. Ik voel me misselijk. Mdli mnie. Ik voel me duizelig. Kręci mi się w głowie. Ik voel me heel goed. Czuję się bardzo dobrze. Ik voel me uitstekend. Czuję się znakomicie. Kilka innych wariantów zdania z wideo powyżej: Ik wil graag een afspraak maken bij de tandarts. Chciałbym się umówić na wizytę u dentysty. Ik wil graag een afspraak maken bij de arts. … u lekarza. Ik wil graag een afspraak maken bij de specialist. … u specjalisty. Ik wil graag een afspraak maken bij het ziekenhuis. … w szpitalu. Ik wil graag een afspraak maken bij de kapper. … u fryzjera. Ik wil graag een afspraak maken bij de makelaar. … w biurze maklerskim. Kilka innych wariantów zdania z wideo powyżej: Mijn been doet pijn. Boli mnie noga. Dosłownie: moja noga sprawia mi ból. Mijn knie doet pijn. Boli mnie kolano. Mijn arm doet pijn. Boli mnie ręka. Mijn hand doet pijn. Boli mnie dłoń. Mijn rug doet pijn. Bolą mnie plecy. Mijn voeten doen pijn. Bolą mnie stopy....

czytaj więcej

Liczebniki główne(liczby, cyfry) w języku niderlandzkim – Lekcja 7[wideo]

Mar 14, 15 Liczebniki główne(liczby, cyfry) w języku niderlandzkim – Lekcja 7[wideo]

Opublikowane przez w 1000 najpopularniejszych słów

1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim Słówka z zakresu (151-175) Słowniczek z lekcji wideo: nul – zero een – jeden twee – dwa drie – trzy vier – cztery vijf – pięć zes – sześć zeven – siedem acht – osiem negen – dziewięć tien – dziesięć elf – jedenaście twaalf – dwanaście dertien – trzynaście veertien – czternaście vijftien – piętnaście twintig – dwadzieścia zobacz również: Liczebniki porządkowe(rangtelwoorden) w języku niderlandzkim [wideo] eenentwintig – dwadzieścia jeden dertig – trzydzieści veertig – czterdzieści vijftig – pięćdziesiąt honderd – sto tweehonderd – dwieście duizend – tysiąc miljoen – milion Tot les 8 – Do zobaczenia na lekcji 8 [Podstawowe czasowniki w języku niderlandzkim]           wszystkie lekcje z serii 1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Stopniowanie przymiotnika groot – duży, duża, duże w języku niderlandzkim

groot – groter – grootst duży – większy – największy Zij heeft grote ogen. – Ona ma duże oczy. De school is groot. – Szkoła jest duża. Deze school is groter. – Ta szkoła jest większa. Deze school is het grootst. – Ta szkoła jest największa. Ćwiczenia sprawdzające: 1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Hoe … is de kans op een tweeling? a) groot b) grootste c) grote 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Wat is … ? Een kip of een schaap? 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Polska jest większa niż Holandia. b) We wandelen elke dag in het grote park. groot <> klein duży <> mały Aleksandra K. / Nauka holenderskiego Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie Odpowiedzi: groot groter a) Polen is groter dan Nederland. b) Codziennie spacerujemy w dużym...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤