Wyrażanie uczuć w języku niderlandzkim[wideo]

Lip 19, 17 Wyrażanie uczuć w języku niderlandzkim[wideo]

Opublikowane przez w Inne wideo

Niderlandzki od podstaw. Wyrażanie uczuć: ZŁOŚĆ i IRYTACJA część 1   Wyrażanie uczuć: PRZEPROSINY i SMUTEK część 2   Wyrażanie uczuć: WSPÓŁCZUCIE część 3 Wyrażanie uczuć: STRACH, ROZCZAROWANIE część 4...

czytaj więcej

Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Paź 30, 16 Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Opublikowane przez w Art2

Do opisywania poziomów znajomości języka obcego stosujemy klasyfikację CEFR zatwierdzoną przez Radę Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania znajomości języka obcego tj. mówienia, słuchania, czytania i pisania. Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów: A1 – Początkujący (Beginner ) A2 – Niższy średnio zaawansowany (Elementary/Pre-intermediate) B1 – Średnio zaawansowany (Intermediate) B2 – Wyższy średnio zaawansowany (Upper/Post-intermediate) C1 – Zaawansowany (Advanced) C2 – Biegły (Proficient) Określ swój poziom samodzielnie: Zrób test językowy  Testy z języka niderlandzkiego – Sprawdź się   Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco: poziom A1 (znajmość około 1000 słów) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. poziom A2 (znajmość około 2500 słów) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. poziom B1 (znajomość około 5000 słów) Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. poziom B2 (znajomość około 10000 słów) Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste...

czytaj więcej

Ponad 150 części ciała po niderlandzku dla zaawansowanych [wideo]

Paź 25, 16 Ponad 150 części ciała po niderlandzku dla zaawansowanych [wideo]

Opublikowane przez w Inne wideo

  Już wkrótce pdf do druku a już dziś wideo z oznaczonymi częściami ciała. Ponad 150 części ciała po niderlandzku i polsku.  Herhaal de woorden hardop! – Powtarzaj słówka głośno. het hoofd – głowa het gezicht – twarz het oog (de ogen)– oko de iris – tęczówka de pupil – źrenica het ooglid(de -leden) – powieka de wimper(-s) – rzęsa de wenkbrauw(-en) – brew de neus(de neuzen) – nos de mond(en) – usta de lip(de lippen) – warga de stem – głos   Jeśli jesteś zainteresowany słownictwem w tym temacie mogę również polecić dwa słowniki: Słownik medyczny polsko-niderlandzki, niderlandzko-polski z definicjami haseł. [Geneeskunding Woordenboek Рools-Nederlands, Nederlands-Pools] lub Słownik dla pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów polsko-niderlandzki, niderlandzko-polski de tong(-en) – język het speeksel – ślina het spuug – ślina de tand(-en) – ząb de voortand(-en)- de hoektand(-en)- de kies(de kiezen) – ząb trzonowy de verstandskies(de verstandskiezen) – ząb mądrości     het voorhoofd – czoło het oor(de oren) – ucho het oorlelletje(-s) het trommelvlies – bębenek(uszny) de wang(-en) – policzek de kin(de kinnen) – broda [dubbele kin – podbródek] de hals(de halzen) – szyja de nek(de nekken) – kark de haar(de haren) – włos de snor(de snorren) – wąs de baard(de baarden) – broda de rimpel(-s) – zmarszczka het kraaienpootje(-s) – tzw. kurze łapki [Kraaienpootjes zijn de rimpels rondom je ogen die zichtbaar worden als je lacht. ] de adamsappel – Jabłko Adama, grdyka de sproetjes – piegi de moedervlek(de moedervlekken)– znamię/pieprzyk het litteken(-s) – blizna De armen en het bovenlichaam (de romp) [De romp is het deel van je lichaam minus je armen, benen en hoofd. ] de linkerarm(de -armen) – lewe ramię de rechterarm – prawe ramię de bovenarm – De bovenarm is het lichaamsdeel tussen de elleboog en de schouder. de oksel(-s) – pacha de elleboog(-en) – łokieć de onderarm – De onderarm is het gedeelte tussen het ellebooggewricht en het polsgewricht. de pols(-en) – nadgarstek de hand(-en) – ręka(dłoń) de vinger(-s)– palec de duim(-en) – kciuk de wijsvinger(-) – palec wskazujący de middelvinger(-s) – palec środkowy de ringvinger(-s) – palec serdeczny...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij

Jeśli znasz szyk zdania ze spójnikami en, want, dus, maar to przejdź do poniższej lekcji. Jeśli masz z tym problem zapraszamy do lekcji: Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty  Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra Dziś przedstawiam kolejną garść spójników określających zależności czasowe. Te niżej wymienione łączą zdanie nadrzędne (de hoofdzin) z podrzędnym (de bijzin). W zdaniu nadrzędnym orzeczenie zawsze stoi obok podmiotu, natomiast w zdaniu podrzędnym występuje szyk końcowy – orzeczenie ląduje na końcu zdania. Przyjrzyjmy się przykładom: terwijl – podczas Ik was in de keuken terwijl mijn zoon  in de tuin speelde. (hoofdzin) (bijzin) Byłam w kuchni, podczas gdy mój syn bawił się w ogrodzie. mijn zoon – podmiot speelde – orzeczenie nadat – po tym, jak  Zij vertrok nadat zij afscheid had genomen. (hoofdzin) (bijzin) Wyruszła po tym jak się pożegnała. voordat – zanim Kinderen kunnen al glimlachen voordat ze kunnen spreken. (hoofdzin) (bijzin) Dzieci potrafią się uśmiechać zanim nauczą się mówić. sinds – od Sinds ik het weet, ben ik* een stuk rustiger. (bijzin) (hoofdzin) Odkąd o tym wiem, jestem trochę spokojniejszy. zodra – jak tylko Zodra zij vrij waren, gingen ze* naar huis. (bijzin) (hoofdzin) Jak tylko byli wolni, poszli do domu. *Tutaj widzimy, że możemy zacząć również od spójnika i zdania podrzędnego, ale w takiej sytuacji w zdaniu nadrzędnym następuje inwersja – zamiana miejsca podmiotu i orzeczenia (ben ik, gingen ze). Spójniki w języku niderlandzkim – omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Znowu spójniki? Znowu. Bo tez sporo ich jest. Nie będę pisać o wszystkich, ale dzisiejszym postem zamierzam zakończyć ten cykl zawierający te najważniejsze, najczęściej używane. A więc do dzieła!  omdat – ponieważ, bo (wskazuje przyczynę lub powód) Ik kan je vandaag niet bellen omdat mijn telefoon kapot is.  Nie moge do ciebie dziś zadzwonić, bo mój telefon jest zepsuty. zodat – tak więc, żeby, aby Ik pas graag op je kind zodat jij kan lezen. Zaopiekuję się chętnie twoim dzieckiem, tak żebyś mógł poczytać.  Ten spójnik wskazuje na pewną konsekwencję działania, dlatego nie można zaczynać zdania od zodat.  totdat – aż do; do; dopóki  Ik blijf hier totdat jij terugkomt.  Zostanę tu dopóki nie wrócisz. doordat – ponieważ; przez to,...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤