Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Paź 30, 16 Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Do opisywania poziomów znajomości języka obcego stosujemy klasyfikację CEFR zatwierdzoną przez Radę Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania znajomości języka obcego tj. mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów:

 • A1 – Początkujący (Beginner )
 • A2 – Niższy średnio zaawansowany (Elementary/Pre-intermediate)
 • B1 – Średnio zaawansowany (Intermediate)
 • B2 – Wyższy średnio zaawansowany (Upper/Post-intermediate)
 • C1 – Zaawansowany (Advanced)
 • C2 – Biegły (Proficient)

Określ swój poziom samodzielnie: Zrób test językowy 

Testy z języka niderlandzkiego – Sprawdź się

 


Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco:


poziom
A1 (znajmość około 1000 słów)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.


poziom
A2 (znajmość około 2500 słów)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


poziom
B1 (znajomość około 5000 słów)

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.


poziom
B2 (znajomość około 10000 słów)

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.


poziom
C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajduje odpowiednie sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych lub zawodowych.


poziom
C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

poziomy-znajomosci-jezyka-niderlndzkiego-holenderskiego-2x1-kopia

Jak określić poziom znajomości języka do CV?

Ściągnij plik(pdf) aby samodzielnie określić znajomość języka niderlandzkiego w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu.

Jakie egzaminy państwowe zdać aby potwierdzić znajomość języka niderlandzkiego na danym poziomie?

czytaj więcej 

Ile godzin należy poświęcić aby osiągnąć dany poziom sprawności językowej?

A1: 80-120

Zazwyczaj szkoły oferują kursy 20-30 godzinne na poziom. Nie wspominają przy tym że na każdą godzinę nauki w szkole trzeba doliczyć od 4-8 godzin samodzielnej pracy w domu.

A2: 180–200

B1: 350–400

B2: 500–600

C1: 700–800

C2: 1000–1200

Niestety najczęściej musimy poświęcić dużo więcej czasu na osiągnięcie danego poziomu znajomości języka. Uzależnione jest to od wielu czynników:
– nauczyciel (metoda nauczania)
– zdolności językowe oraz wykształcenie
– wiek czym jesteśmy młodsi nauka przychodzi łatwiej
– motywacja

Co oznacza poziom(niveau) F1, F2, F3, F4 który czasami używa się w Belgii, Holandii?

Taalniveau F1 – jest odpowiednikiem A2 – basisonderwijs/brugklas/mbo nieuve 1

niveau F2 – B1 – havo/mbo-2

niveau F3 – B2 – havo / mbo-3

niveau F4 – C1 –  vwo/mbo niveau 4/hbo/wo

Oczywiście powyższy podział jest przybliżony i może zależeć od indywidualnych czynników.
A jak już określiliśmy swój poziom znajomości języka możemy uaktualnić swoje CV. Znaleźć nową szkołę/kurs oraz dobrać odpowiednią książkę do nauki języka niderlandzkiego.

2 komentarze

 1. Justyna z Roosendaal /

  W końcu jakaś sensowna informacja co do ilości godzin nauki aby osiągnąć dany poziom znajomości języka holenderskiego ja rozpoczynam kurs języka holenderskiego gdzie do poziomu A2 szkoła proponuje 128 godzin biorąc pod uwagę inne oferty kursów gdzie proponują że w 20 godzin nauczą do poziomu A1 to chyba bardzo dużo rozumiem że również trzeba uczyć się w domu ale mimo wszystko 20 godz z nauczycielem i stanowczo za mało aby opanować zakres materiału. Przydałyby się kontrole z oświaty na takich kursach jak przebiega nauka lub ewentualna kontrola wiedzy kursantów co do zasobu ich wiedzy bo tak szczerze certyfikaty są wydawane za uiszczenie opłaty za dany kurs a nie za wiedzę i stąd tak niski poziom znajomości języka u osób które podobno mają certyfikat ukończenia kursu.

 2. Witam. Większość kursów przewiduję dla jednej godziny nauki w szkole około 8 godzin nauki w domu 🙂 Bez tego nie da się osiągnąć danego poziomu. Oczywiście to zależy od predyspozycji kursantów. Najbardziej obiektywne wyniki dają testy/egzaminy zewnętrzne ale tego się nie stosuje w większości szkół. Od samego wykładowcy taż bardzo dużo zależy. U jednego w 100 godzin nie nauczymy się tyle co u innego w 30 godzin.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Angielski Poziom B2 Test – Wallpapict.com - […] Download Image Source : naukaholenderskiego.pl […]

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤