Spójniki(voegwoorden) w języku niderlandzkim [wideo]

spójniki als – gdy, jeśli, jak, jeżeli alsof – jak gdyby dat – ze doordat – przez to ze hoewel – chociaż pomimo iż indien – jeśli nadat – po tym jak of – czy omdat – ponieważ sinds – od (sinds 2014/2 jaar) toen – gdy, jeśli voordat – zanim zoals – tak jak zodat – tak by zodra – jak tylko zolang – tak długo jak   daarom – dlatego dus- więc dan – potem, (no) to (als….dan) daarna – potem toen – kiedy daardoor – przez to … Czytaj również: Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits,...

czytaj więcej

De Het – darmowa aplikacja na telefon/tablet

Poprawne użycie rodzajników de/het jest bardzo ważne w języku niderlandzkim. Nie jest jednak łatwą sztuką zapamiętać wszystkie rzeczowniki wraz z ich rodzajnikami. Dla tych, którzy mają z nimi problemy, z pomocą przychodzi aplikacja na smartfony De Het. Pozwala ona na szybkie sprawdzenie rodzajnika bez konieczności podłączania telefonu do Internetu. W miarę jak wpisujemy wyraz, pod spodem pojawiają się podpowiedzi, co pozwala na bardzo szybkie wyszukanie danego wyrazu. Dodatkowo można sporządzić listę wyrazów, które sprawiają nam największą trudność. Funkcja jest dostępna poprzez zakładkę Favourieten(Favorites). Aby wybrane wyrazy się w niej znalazły, wystarczy wyszukać dany wyraz w wyszukiwarce z lupą, a następnie kliknąć na Voeg toe aan favorieten(Add to Favorites). Po wyszukaniu czy dany rzeczownik ma rodzajnik de czy het możemy również dowiedzieć się co dany wyraz oznacza poprzez naciśnięcie przycisku Show Definition. Tu musimy mieć połączenie z Internetem bo zostaniemy przekierowani do słownika wiki dla języka niderlandzkiego. Aby poprawić efektywność zapamiętywania rodzajników, De Het oferuje również grę (zakładka Spel/Game), w której wybieramy odpowiednio rodzajniki „de” lub „het”. W grę można grać na trzech poziomach zaawansowania. De Het zawiera również zakładkę Introduction, w której znajdziecie cenne informacje dotyczące reguł stosowania rodzajników. Niestety aplikacja jest dostępna tylko w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim i francuskim. Mamy nadzieję, że aplikacja przyda się Wam w codziennych konwersacjach oraz nauce języka niderlandzkiego! Ważne że aplikacja jest darmowa i bez zbędnych reklam. Zobacz więcej aplikacji do nauki języka niderlandzkiego >>> Nie musisz korzystać z aplikacji wystarczy wybrać jedną z dwóch stron na których również możesz wyszukać jaki rodzajnik ma dany rzeczownik: www.deofhet.be...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

Sty 19, 17 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Czas przeszły

150 czasowników regularnych najczęściej używanych w języku niderlandzkim. Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych A do P[pdf ] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych A do P[pdf] werkwoord[infinitief]/ czasownik[bezokolicznik] Imperfectum / czas przeszły niedokonany Perfectum / czas przeszły dokonany  betekenis / znaczenie aanbellen belde aan aangebeld zadzwonić aankleden kleedde aan aangekleed ubierać się aanraken raakt aan aangeraakt dotknąć ademen ademde geademd oddychać afmaken maakt af afgemaakt kończyć antwoorden antwoordde geantwoord odpowiadać bedanken bedankte bedankt dziękować bedekken bedekte bedekt pokrywać bedoelen bedoelde bedoeld znaczyć beleven beleefde beleefd przeżyć bellen belde gebeld dzwonić beloven beloofde beloofd obiecać bereiken bereikte bereikt osiągnąć beschermen beschermde beschermd chronić beseffen besefte beseft realizować beslissen besliste beslist decydować bestellen bestelde besteld zamawiać betalen betaalde betaald płacić bevatten bevatte bevat zawierać bewaren bewaarde bewaard przechowywać beweren beweerde beweerd twierdzić bezorgen bezorgde bezorgd dostarczać bouwen bouwde gebouwd budować branden brandde gebrand palić się dansen danste gedanst tańczyć delen deelde gedeeld dzielić doden doodde gedood zabijać douchen douchte gedoucht brać prysznic draaien draaide gedraaid obracać, kręcić się drogen droogde gedroogd suszyć dromen droomde gedroomd marzyć drukken drukte gedrukt drukować,nacisnąć duwen duwde geduwd pchać eindigen eindigde geëindigd kończyć fietsen fietste gefietst jechać na rowerze fluisteren fluisterde gefluisterd szeptać gebeuren gebeurde gebeurd wydarzyć gebruiken gebruikte gebruikt używać gehoorzamen gehoorzaamde gehoorzaamd słuchać(być posłusznym) geloven geloofde geloofd wierzyć glimlachen glimlachte geglimlacht uśmiechać się gooien gooide gegooid rzucać groeien groeide gegroeid rosnąć halen haalde gehaald przynieść haten haatte gehaat nienawidzić herhalen herhaalde herhaald powtarzać herinneren herinnerde herinnerd przypominać hoesten hoestte gehoest kaszleć hopen hoopte gehoopt mieć nadzieję horen hoorde gehoord słyszeć huilen huilde gehuild płakać huren huurde gehuurd wynajmować kennen kende gekend znać klagen klaagde geklaagd narzekać klappen klapte geklapt klaskać kloppen klopte geklopt pukać knippen knipte geknipt ciąć knuffelen knuffelde geknuffeld przytulać koken kookte gekookt gotować kosten kostte gekost kosztować kussen kuste gekust całować leiden leidde geleid...

czytaj więcej

Czas przyszły (de toekomende tijd, het futurum) [wideo]

zullen gaan wyrażenie czasu przeszłego z wykorzystaniem czasu teraźniejszego i określenia czasu     już wkrótce więcej   zapisz się do listy mailingowej aby otrzymać wiadomość po pojawieniu się/aktualizacji artykułu...

czytaj więcej

hun & zij – różnice w języku niderlandzkim [wideo]

Lut 17, 16 hun & zij – różnice w języku niderlandzkim [wideo]

Opublikowane przez w Gramatyka holenderska

...

czytaj więcej

Przykładowe zdania z czasownikami nieregularnymi w czasie przeszłym[wideo]

Przykładowe zdania w języku niderlandzkim. Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1 [wideo] Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Słowniczek już...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Sty 06, 16 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 2 Herhaal de werkwoorden hardop (pauzeer zelf de video) nemen onderwijzen ontbijten ontnemen ontvangen opblazen opnemen opschrijven opschuiven overlijden overwegen paardrijden rijden roepen ruiken schelden scheppen schijnen schrijven slaan slapen sluiten smelten snijden spreken springen staan stelen sterven strijden trekken terugkomen uitblazen uitgeven uittrekken uitvinden uitzenden vallen vangen veren vechten verbieden vergelijken vergeten vergeven verlaten verliezen vermijden vertrekken vinden vliegen vookomen voorlezen vriezen wegen weten wijzen winnen worden zien zingen zinken zitten zwemmen zwerven zwijgen Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1...

czytaj więcej

DEZE DIE DIT DAT czyli zaimki wskazujące w języku niderlandzkim [wideo]

Lis 23, 15 DEZE DIE DIT DAT czyli zaimki wskazujące w języku niderlandzkim [wideo]

Opublikowane przez w Zaimki

Zaimki wskazujące(aanwijzende voornaamwoorden): rodzajnik de – deze [blisko], die [daleko] rodzajnik het – dit [blisko], dat [daleko] Hier(dichtbij): Dit boek is goedkoop. Deze broek is goedkoop. Daar(ver weg): Dat boek is duur. (het boek) Die broek is duur. (de broek) Wytłumaczone po polsku: Wyjaśnione po niderlandzku:   ćwiczenia już wkrótce… zapisz się do Newslettera aby otrzymać...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Wrz 27, 15 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 1       Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników nieregularnych A do M[pdf już wkrótce] Słowniczek …. aankomen kwam aan aangekomen aansteken stak aan aangestoken aanwijzen wees aan aangewezen afbreken brak af afgebroken afhangen hing af afgehangen aflopen liep af afgelopen afnemen nam af afgenomen afsnijden sneed af afgesneden bedriegen bedroog bedrogen beginnen begon begonnen begraven begroef begraven begrijpen begreep Begrepen bestaan bestond bestaan besluiten besloot besloten bewegen bewoog bewogen bidden bad gebeden bijten beet gebeten blazen blies geblazen blijven bleef gebleven breken brak gebroken buigen boog gebogen doen deed gedaan doodgaan ging dood doodgegaan doorgaan ging door doorgegaan doorgeven gaf door doorgegeven dragen droeg gedragen drijven dreef gedreven drinken dronk gedronken duiken dook gedoken eten at gegeten fluiten floot gefloten gaan ging gegaan gedragen gedroeg gedragen genezen genas genezen genieten genoot genoten geven gaf gegeven glijden gleed gegleden graven groef gegraven hangen hing gehangen helpen hielp geholpen houden hield gehouden kiezen koos gekozen kijken keek gekeken klimmen klom geklommen klinken klonk geklonken knijpen kneep geknepen komen kwam gekomen krijgen kreeg gekregen krimpen kromp gekrompen kruipen kroop gekropen laten liet gelaten lezen las gelezen liegen loog gelogen liggen lag gelegen lijden leed geleden lijken leek geleken lopen liep gelopen moeten moest...

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników (het meervoud) w języku niderlandzkim

Lip 28, 15 Liczba mnoga rzeczowników (het meervoud) w języku niderlandzkim

Opublikowane przez w Art2, Gramatyka holenderska

Jak tworzyć liczbę mnogą (het meervoud) rzeczowników w języku niderlandzkim? Upraszczając temat można powiedzieć, że większość rzeczowników dostaje po prostu końcówkę -en, a pozostałe -s. To najkrótsza wykładnia zasady dla tych, którzy nie chcą lub nie potrzebują zagłębiać się w szczegóły. Dla tych dociekliwych (lub zmuszonych do wgryzania się w gramatykę niderlandzką) napiszę o trzech sposobach tworzenia liczby mnogiej: 1) Dodajemy końcówkę -en: het boek – de boeken  –  książka – książki de lamp – de lampen – lampa – lampy W tym wypadku warto pamiętać o trzech wyjątkach: a)  s w liczbie pojedyńczej zamienia się w z w liczbie mnogiej) het huis – de huizen – dom b) –f w końcówce rzeczownika w liczbie pojedyńczej zamienia się w -v w liczbie mnogiej de wolf – de wolven – wilk c) rzeczowniki zakończone na -heid w liczbie pojedyńczej, dostają koncówkę -heden w liczbie mnogiej. To są zazwyczaj rzeczowniki powstałe od przymiotników: de moeilijkheid – de moeilijkheden – trudność       2) Dodajemy końcówkę -s: a) gdy rzeczowniki składają się z więcej niż jednej sylaby i kończą się na -e, -el, -er, -em, -ie, -en de tafel – de tafels – stół b) gdy rzeczowniki kończą się na -eau, –é de café – de cafés – kawiarnia 3) Dodajemy końcówkę –‘s: a) gdy rzeczowniki kończą się na -a, -i, -o, -u, -y de mama – de mama‘s – mama b) do skrótów tv – tv’s – telewizja Wyjątkiem są skróty zakończone na -s, -x. Te dostają końcówkę -en, jak np: GPS – GPSen – nawigacja GPS.     No i jest jeszcze kilka wyjątków – do zapamiętania. Nieregularną formę liczby mnogiej w języku holenderskim posiadają rzeczowniki: het schip – de schepen – statek het schaap – de schepen – owca het lid – de leden – członek (zarówno jako członek stowarzyszenia jak i męska część ciała) de stad – de steden – miasto To te najczęściej spotykane wyjątki. Cała ta spisana wykładnia wygląda może trochę skomplikowanie, ale zaręczam, że w praktyce wiele form wchodzi do głowy przez osłuchanie. I potem np.: forma de bloem – de bloemen (kwiaty) będzie jedyną, która nam pasuje. A do reguł warto zajrzeć w wypadku wątpliwości. DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio    ...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤