Odmiana i użycie czasownika moeten (moest, heeft gemoeten) – musieć

Maj 11, 15 Odmiana i użycie czasownika moeten (moest, heeft gemoeten)  – musieć

Uwaga: Słówko moeten jest odbierane przez Holendrów bardzo negatywnie. „Jij moet – ty musisz” – raczej nie powinniśmy używać tej formy gdy brzmi jak rozkaz, który jest źle odbierany przez Holendrów.

ik moet – ja muszę

jij moetty musisz

hij/zij moet – on/ona musi

u moet – Pan/Pani musi

wij moetenmy musimy

jullie moetenwy musicie

zij moeten – oni muszą

u moet – Państwo muszą

Przykładowe zdania z czasownikiem moeten:

Vandaag moet ik thuis blijven. – Muszę dziś zostać w domu.

Wij moeten naar de dokter (gaan). – Musimy iść do lekarza.

Moet jij morgen werken? – Musisz jutro pracować?

Ik moet nog boodschappen doen. – Muszę jeszcze zrobić zakupy.

Mijn moeder zegt dat ik harder moet werken. – Moja mama powiedziała że ja muszę ciężej pracować.

Hoeveel moet ik betalen? – Ile muszę zapłacić?

Jij moet de kruising oversteken. – Ty musisz skrzyżowanie przejść.

Słowniczek:

vandaag – dziś
thuis – w domu
blijven – zostać
naar – do
de dokter – doktor/lekarz
gaan – iść
morgen – jutro
werken – pracować
hoeveel – ile
betalen – płacić
de kruising – skrzyżowanie

05 moeten musieć

Uzupełnij i przetłumacz na język polski.

  1. Morgen ……….. jij thuis blijven. – ……………………………
  2. Hij ……….. naar de dokter. – ……………………………
  3. Ik ……… 50 euro betalen. – ……………………………
  4. Jullie …………. de kruising oversteken. – ……………………

Inne popularne czasowniki w języku niderlandzkim:

zijn – być

hebben – mieć

gaan – iść, jechać

willen – chcieć

Odpowiedzi:

  1. Morgen moet jij thuis blijven. – Jutro musisz zostać w domu.
  2. Hij moet naar de dokter. – On musi iść do lekarza.
  3. Ik moet 50 euro betalen. – Ja muszę zapłacić 50 euro.
  4. Jullie moeten de kruising oversteken. – Musicie przejść przez skrzyżowanie.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤