Stopniowanie (Trappen van vergelijking) w języku niderlandzkim [wideo]

Stopniowanie jest sposobem wyrażania różnych stopni natężenia cechy osób i rzeczy. Stopniowanie używamy, jeśli chcemy porównać ze sobą cechy dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób. Stopniowaniu podlegają przymiotniki i przysłówki (w języku niderlandzkim i polskim). bijvoeglijk naamwoord - przymiotnik bijwoord - przysłówek W języku niderlandzkim (tak samo jak w języku polskim) wyróżniamy trzy stopnie intensywności cechy: –stopień równy (stellende trap lub positief) – służy do opisania cech rzeczy lub osób. –stopień wyższy (vergrotende trap lub comparatief) – służy do porównania ze sobą cech dwóch (lub więcej) rzeczy lub osób. –stopień najwyższy (overtreffende trap lub superlatief) – używamy, gdy chcemy wyrazić największe nasilenie jakiejś cechy rzeczownika. Tworzenie stopnia wyższego: Przymiotnik + er Na przykład: mooi – mooier groot – groter oud – ouder Przymiotniki kończące się na -r , tworzymy następująco: Przymiotnik + d + er Na przykład: duur – duurder donker – donkerder lekker – lekkerder Tworzenie stopnia najwyższego: Przymiotnik + st Na przykład: snel – snelst groot – grootst duur – duurst Tworząc stopień najwyższy dla przymiotników kończących się na -s, dodajemy na końcu tylko -t. Na przykład: vers – verst Użycie dan i als: Dan występuje po stopniu wyższym, używamy do wyrażenia różnicy pomiędzy porównywanymi rzeczami, osobami. Na przykład: Dit huis is mooier dan dat huis. – Ten dom jest ładniejszy niż tamten dom. Mijn auto is groter dan de auto van mijn moeder. – Mój samochód jest większy niż samochód mojej momy. Als używamy do wyrażenia identyczności porównywanych rzeczy lub osób. Na przykład: Zij is even groot als jij. – Ona jest taka duża jak ty. Ania zingt even mooi als Natalia. – Ania śpiewa tak samo ładnie jak Natalia. Użycie słowa meest: Stopień najwyższy przymiotników kończących się na -st lub -isch tworzymy przez dodanie meest. Na przykład: vast – meest vast logisch – meest logisch Przymiotniki i przysłówki nieregularne: goed – beter – best veel – meer – meest weinig – minder – minst graag – liever – liefst Przykłady stopniowania i wykorzystania najpopularniejszych przymiotników wraz z ćwiczeniami. slecht –...

czytaj więcej

Przymiotnik goed w języku niderlandzkim – stopniowanie

goed – dobry, dobra, dobre goed – beter – best dobry – lepszy – najlepszy Ik spreek goed Nederlands. – Mówię dobrze po niderlandzku. Ik voel me goed. – Czuję się dobrze. Jij kunt beter zwemmen. – Ty potrafisz lepiej pływać. Deze wijn is het best. – To wino jest najlepsze.     1. Kies het goede antwoord/Wybierz prawidłową odpowiedź: Deze wijn is … dan die wijn. a) goed b) beter c) het beste 2. Vul het juiste woord in/Wstaw odpowiednie słowo: Wie is het … voetballer? 3. Vertaal/Przetłumacz: a) Czy potrafisz dobrze gotować? b) Wie kan beter Engels spreken: ik of hij?       Odpowiedzi: beter beste a) Kun je goed koken? b) Kto umie lepiej mówić po angielsku: ja czy on?   Aleksandra...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤