Odmiana i użycie czasownika willen (wilde of wou, heeft gewild) – chcieć

Lut 26, 15 Odmiana i użycie czasownika willen (wilde of wou, heeft gewild) – chcieć

Opublikowane przez w Art2, Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem willen: Wil je iets drinken? – Czy chcesz coś do picia? Ja, ik wil graag koffie drinken. – Tak, chętnie napiję się kawy. Nee, ik wil niets te drinken. – Nie nie chcę nic do picia. Wat willen jullie later doen? – Co chcecie później robić? Wij willen boodschappen doen. – My chcemy zrobić zakupy. Met wie wil jij spreken? – Z kim chcesz rozmawiać? Ik wil met directeur graag spreken. – (Ja) chciałbym chętnie z dyrektorem rozmawiać. Wat wil jij later doen? – Co chcesz później robić? Ik wil later een boek lezen. – Ja chcę później czytać książkę. Odmiana czasownika willen: ik wil – ja chcę jij/je wilt – ty chcesz (Wil jij?) hij wil – on chce zij/ze wil – ona chce u wilt – Pan/Pani chce wij willen – my chcemy jullie willen – wy chcecie zij/ze willen – oni one chcą u wilt – Państwo chcą Słowniczek: iets – coś drinken – pić graag – chętnie koffie – kawa doen – robić boodschappen doen – robić zakupy de directeur – dyrektor met wie? – z kim? spreken – rozmawiać later – później lezen – czytać Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Met wie …… u spreken? – ………………………………………… Ik …… met jouw spreken. – ………………………………………… Ik ……. boodschappen doen. – ………………………………………… Wat …… jij later doen ? – ………………………………………… Ik ……… boek lezen. – …………………………………………       Inne popularne czasowniki w języku niderlandzkim: zijn – być hebben – mieć gaan – iść, jechać Odpowiedzi: 1. Met wie wilt u spreken? – Z kim chce Pan rozmawiać? 2. Ik wil met jouw spreken. – Ja chcę rozmawiać z tobą. 3. Ik wil boodschappen doen. – Ja chcę zrobić zakupy. 4 Wat wil jij later doen ? – Co chcesz później robić? 5. Ik wil boek lezen. – Ja chcę książkę czytać. Czasowniki w języku...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Lut 17, 15 Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem doen: Wat doe je gewoonlijk daarna? – Co zwykle robisz potem? Ik moet nog boodschappen doen. – Muszę jeszcze zrobić zakupy. Wat wil jij later doen? – Co chcesz później robić? Ik wil later een boek lezen. – Ja chcę później czytać książkę. Hij doet elke dag een paar oefeningen uit werkboek. – On codziennie robi kilka zadań z ćwiczeń. Hoe doe je dat? – Jak ty to robisz? Słowniczek: gewoonlijk – zwykle daarna – potem nog – jeszcze boodschappen doen – robić zakupy later – później lezen – czytać elke dag – codziennie oefeningen – zadania/ćwiczenia/ werkboek – książka z ćwiczeniami Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Wat wil jij ………? – ………………………………… Ik wil boodschappen ……. -………………………………….. Wat ….. jullie later? – ………………………………… Wij willen boek …… – ………………………………… Hoe …. hij dat? – …………………………………   czasownik zijn – być czasownik hebben – mieć czasownik gaan – iść, jechać   Odpowiedzi do lekcji: Wat wil jij doen? – Co chcesz robić? Ik wil boodschappen doen. – Ja chcę robić zakupy. Wat doen jullie later? – Co robicie później? Wij willen boek lezen. – My chcemy czytać książkę. Hoe doet hij dat? – Jak on to...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika gaan – iść, jechać (ging, is gegaan)

Lut 08, 15 Odmiana i użycie czasownika gaan – iść, jechać (ging, is gegaan)

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem gaan: Hoe gaat het met jou? – Jak się masz? Ik ontbijt en om 9 uur ga ik naar het werk. – Jem śniadanie i o 9 godzinie idę do pracy. Hoe laat ga jij slapen? – O której idziesz spać? Ik ga om 10 uur slapen. – (Ja) idę o 22 godzinie spać. Wij moeten naar de dokter gaan. – Musimy iść do lekarza. Hij mag niet naar het concert gaan. – On nie może iść na koncert. Zullen we op de fiets naar de stad gaan? – Pojedziemy do miasta rowerem?   Słowniczek: ontbijten – jeść śniadanie het werk – praca en – i naar het werk – do pracy hoe laat – o której(jak późno) slapen – spać op de fiets – na rowerze(rowerem) ik ga – ja idę jij gaat – ty idziesz hij/zij gaat – on/ona idzie u gaat – Pan/Pani idzie wij gaan – my idziemy jullie gaan – wy idziecie zij gaan – oni/one idą u gaat – Państwo idą Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Hoe …. je naar het werk? – ……………………………………. …. je morgen naar de film? – ……………………………………. Zij ……. volgende week naar Polen. – ……………………………………. Wij …… naar het concert. – ……………………………………. Mag ik nu naar huis ……..? – ……………………………………. Inne popularne czasowniki w języku niderlandzkim: zijn – być hebben – mieć gaan – iść, jechać willen – chcieć spreken – mówić Przykłady użycia czasownika gaan. Odpowiedzi: Hoe ga je naar het werk? – Jak dojeżdżasz do pracy? Ga je morgen naar de film? – Idziesz jutro na film? Zij gaat volgende week naar Polen. – Ona jedzie w przyszłym tygodniu do Polski. Wij gaan naar het concert. – My idziemy na koncert. Mag ik nu naar huis gaan? – Mogę iść teraz do domu?  ...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika zijn – być (ik was, wij waren; is geweest) – wideo

Sty 12, 15 Odmiana i użycie czasownika zijn – być (ik was, wij waren; is geweest) – wideo

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

  ik ben – ja jestem jij bent – ty jesteś (Ben jij?) hij is – on jest zij is – ona jest u bent – Pan/Pani jest wij zijn – my jesteśmy jullie zijn – wy jesteście zij zijn – oni/one są u bent – Państwo są Przykładowe zdania z czasownikiem zijn: Hij is op het werk. – On jest w pracy. Zijn jullie op het werk? – Czy wy jesteście w pracy? Hoe oud ben jij? – Ile masz lat? (dosłownie: Jak stary jesteś?) Ik ben 38 jaar. – Mam 38 lat. Waar zijn zij? – Gdzie oni/one są? Zij zijn thuis. – Oni/one są w domu. Hoe heet jij? – Jak się nazywasz? Ik ben Richard Huisman. – Nazywam się(dosłownie: Ja jestem) Richard Huisman. Słowniczek: op het werk – w pracy oud – stary hoe – jak jaar – rok, lata thuis – w domu Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Ik …….. op het werk. – ………………………………… …. hij op het werk? -………………………………….. Hoe oud …. zij? – ………………………………… Jij … 26 jaar. – ………………………………… Waar ….. jullie? – ………………………………… Wij……. thuis. – ………………………………… Zobacz więcej najbardziej popularnych czasowników w języku niderlandzkim: zijn – być hebben – mieć gaan – iść, jechać kunnen – móc (wyraża prośbę) moeten – musieć zeggen – mówić, powiedzieć doen- robić lezen – czytać komen – przyjść spreken – mówić willen – chcieć mogen – móc zoeken – szukać Odpowiedzi: Ik ben op het werk. – Ja jestem w pracy. Is hij op het werk? – Czy on jest w pracy? Hoe oud is zij? – Ile lat ma ona? Jij bent 26 jaar. – Ty masz 26 lat. Waar zijn jullie? – Gdzie wy jesteście? Wij zijn thuis. – My jesteśmy w domu. Czaswonik hebben, zijn (wideo po polsku) Czaswonik hebben, zijn (wideo po polsku) Czaswonik hebben, zijn (wideo po...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤