Rodzajnik nieokreślony[onbepaalde lidwoord] een w języku holenderskim.[wideo]

Kwi 07, 15 Rodzajnik nieokreślony[onbepaalde lidwoord] een w języku holenderskim.[wideo]

Opublikowane przez w Rodzajnik określony i nieokreślony

Dziś skupimy się na rodzajniku nieokreślonym[onbepaalde lidwoord] ‘een’. Rodzajnik ten stosować będziemy wówczas gdy dana rzecz lub osoba pojawia się w rozmowie lub tekście po raz pierwszy. Najlepszym przykładem na zobrazowanie tej zasady jest przytoczenie i zanalizowanie fragmentu z bajki. Er was eens, lang geleden een(1) oude man die een(1) zoon had. De(2) zoon was erg ongelukkig omdat hij geen paard had, en hij wilde graag een(3) paard. De(2)oude man was erg arm maar hij hield erg veel van zijn zoon. Hij dacht lang na en eindelijk zei hij tegen zijn zoon: ‘Verkoop mij. Dan kun je alles kopen wat je wenst!’ Dus nam de zoon zijn vader naar de(4) markt. Syn i starzec pojawiają się w tekście po raz pierwszy. Jest to pierwszy kontakt czytelnika/słuchacza z bohaterami opowiadania. Wzmianka na temat syna i starca pojawiła się w tekście już wcześniej. Czytelnik/słuchacz jest zaznajomiony z bohaterami bajki. Autor nie ma na myśli konkretnego konia. Mowa o ‘nieokreślonym, niekonkretnym’ przedstawicielu danego rodzaju, gatunku. Rynek, przyjmuje się za miejsce znane podobnie jak ‘de winkel’, ‘het ziekenhuis’ etc. Po rodzajnik nieokreślony[onbepaalde lidwoord] ‘een’ sięgniemy w przypadku krótkich pytań, w których mowa o ‘nieokreślonym, niekonkretnym’ przedmiocie danego rodzaju, osobie. Heb je een computer? – Ja, ik heb een computer. Heb je een hond? – Ja, ik heb een hond. Wat staat daar? – Een tafel, een auto. Wat zie je door het raam? – Een man, een auto en een kat. W przypadku rozwinięcia wypowiedzi obowiązywać będzie zasada zobrazowana fragmentem z bajki. Rodzajnika nieokreślonego[onbepaalde lidwoord] ‘een’ zawsze użyjemy w odpowiedzi na pytanie: ‘Wat is dit/dat?’ Wat is dit? – Dit is een kat Wat is dat? – Dat is een kast. Na kolejną odsłonę językowych potyczek Harrego zapraszam za tydzień! Dorota Chaberko Fragment z bajki i analiza: z książki ‘Welles, nietes’ Lidy Zijlmans Artykuł pochodzi z bloga Szkoły Efektywnych Kursów Językowcyh – SVET Bardzo proste i dokładne wyjaśnienie rodzajników w języku niderlandzkim Szybkie wideo o rodzajniku nideokreślonym een Którkie zestawienie rodzajników po niderlandzku De Het – darmowa aplikacja na telefon/tablet...

czytaj więcej

Lekcja 6 – nauka holenderskiego z popolsku.tv – Holandia [wideo]

Welke dag is het vandaag? – Jaki jest dziś dzień? Vandaag is het …..(maandag) – Dziś jest ….(poniedziałek) Mijn moeder is jarig in januari. – Moja mama ma urodziny w styczniu. Zobacz również: Lekcja 1    Lekcja 2     Lekcja 3     Lekcja 4    Lekcja 5     Lekcja 6     Lekcja 7    wszystkie...

czytaj więcej

Czas teraźniejszy – Tegenwoordige tijd (Odmiana czasowników) [wideo]

Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym: drinken – pić ik temat czasownika + _ (drink) jij temat czasownika + t (drinkt) UWAGA! Drink(t) jij? / w pytaniu pomijamy -t  zij/hij/het temat czasownika + t (drinkt) wij temat czasownika + en (drinken) jullie temat czasownika + en (drinken) zij temat czasownika + en (drinken) inne czasowniki regularne: werken, zoeken, kijken, worden itd.   Słowniczek: De stam van het werkwoord – temat(rdzeń) czasownika drinken -pić (ik drink – (ja) piję) lopen – chodzić, biegać (ik loop) persoonsvorm tegenwoordige tijd – forma osobowa czasu teraźniejszego infinitief – bezokolicznik co jeszcze przetłumaczyć ?     Zobacz również: Konstrukcja aan het + bezokolicznik [wideo] ...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika zoeken (zocht, heeft gezocht) – szukać

Kwi 01, 15 Odmiana i użycie czasownika zoeken (zocht, heeft gezocht) – szukać

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem zoeken: Ik zoek een groen overhemd. – Szukam zielonej koszuli. Hij zoekt een werk als leraar. – On szuka pracy jako nauczyciel. Wat zoeken jullie? – Co szukacie? Wij zoeken een werk. – My szukamy pracy. Ik ben mijn camera aan het zoeken. – Szukam mojego aparatu fotograficznego/kamery. We moeten haar zoeken. – My musimy ją szukać. We moeten haar gaan zoeken. – My będziemy musieli jej szukać. Waarom zoek je mij altijd? – Dlaczego szukasz mnie ciągle? Odmiana czasownika zoeken: ik zoek – ja szukam jij zoekt – ty szukasz hij/zij zoekt – on/ona szuka u zoekt – Pan/Pani szuka wij zoeken – my szukamy jullie zoeken – wy szukacie zij zoeken – oni/one szukają u zoeken – Państwo szukają Słowniczek: groen – zielony het overhemd – koszula de leraar – nauczyciel het werk – praca de camera – aparat fotograficzny/kamera haar – jej altijd – zawsze Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Wat ……hij? – ………………………………………… Hij ……….. zijn camera. – ………………………………………… Wij willen ons dochter ……. – ………………………………………… Wij zijn een werk aan het ……… – ………………………………………… Inne popularne czasowniki w języku niderlandzkim: zijn – być hebben – mieć gaan – iść, jechać willen – chcieć  zobacz wszystkie czasowniki >> Odpowiedzi: Wat zoekt hij? – Co on szuka? Hij zoekt zijn camera. – On szuka aparatu fotograficznego. Wij willen ons dochter zoeken. – My chcemy szukać naszą córkę. Wij zijn een werk aan het zoeken. – My poszukujemy...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤