Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Cze 08, 15 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Art2, Czas przeszły

150 czasowników regularnych Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych P do Z[pdf] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych P do Z[pdf]      werkwoord[infinitief]/ czasownik[bezokolicznik]  Imperfectum / czas przeszły niedokonany  Perfectum / czas przeszły dokonany  betekenis / znaczenie proberen probeerde geprobeerd próbować proeven proefde geproefd próbować, degustować raken raakte geraakt dotykać redden redde gered uratować reiken reikte gereikt dosięgnąć reizen reisde gereisd podróżować rennen rende gerend biegać repareren repareerde gerepareerd naprawiać rollen rolde gerold toczyć rusten rustte gerust odpoczywać ruilen ruilde geruild wymieniać schaatsen schaatste geschaatst jeździć na łyżwach schommelen schommelde geschommeld huśtać się schoonmaken maakte schoon schoongemaakt sprzątać schreeuwen schreeuwde geschreeuwd krzyczeć schudden schudde geschud potrząsać schoppen schopte geschopt kopnąć slagen slaagde geslaagd zdać smaken smaakte gesmaakt smakować sparen spaarde gespaard oszczędzać spelen speelde gespeeld grać stemmen stemde gestemd głosować steunen steunde gesteund wspierać stofzuigen stofzuigde gestofzuigd odkurzać stoppen stopte gestopt zatrzymać straffen strafte gestraft karać studeren studeerde gestudeerd studiować sturen stuurde gestuurd wysłać tekenen tekende getekend rysować tellen telde geteld liczyć tennissen tenniste getennist grać w tenisa ziemnego toevoegen voegde toe toegevoegd dodać trouwen trouwde getrouwd brać ślub typen typte getypt pisać na komputerze uitleggen legde uit uitgelegd wyjaśniać uitnodigen nodigde uit uitgenodigd zapraszać veranderen veranderde veranderd zmieniać verbeteren verbeterde verbeterd poprawić, udoskonalić verdelen verdeelde verdeeld dzielić verdienen verdiende verdiend zarobić vergissen (zich) vergiste vergist pomylić (się) verhuizen verhuisde verhuisd przeprowadzać się vermoorden vermoordde vermoord zamordować vernielen vernielde vernield zniszczyć vernietigen vernietigde vernietigd zniszczyć veroorzaken veroorzaakte veroorzaakt powodować verspreiden verspreidde verspreid rozprzestrzeniać verstoppen verstopte verstopt zapchać versturen verstuurde verstuurd wysłać vertellen vertelde verteld opowiadać vertrouwen vertrouwde vertrouwd zaufać verwachten verwachtte verwacht oczekiwać verwennen verwende verwend rozpieszczać verwijderen verwijderde verwijderd usuwać verzamelen verzamelde verzameld zbierać vieren vierde gevierd świętować voelen voelde gevoeld czuć voorspellen voorspelde voorspeld przewidywać voorstellen stelde voor voorgesteld przedstawiać vormen vormde gevormd tworzyć, formować volgen volgde gevolgd śledzić vullen vulde gevuld wypełniać waarschuwen...

czytaj więcej

Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Lut 17, 15 Odmiana i użycie czasownika doen – robić (deed, heeft gedaan)

Opublikowane przez w Czasowniki w języku niderlandzkim

Przykładowe zdania z czasownikiem doen: Wat doe je gewoonlijk daarna? – Co zwykle robisz potem? Ik moet nog boodschappen doen. – Muszę jeszcze zrobić zakupy. Wat wil jij later doen? – Co chcesz później robić? Ik wil later een boek lezen. – Ja chcę później czytać książkę. Hij doet elke dag een paar oefeningen uit werkboek. – On codziennie robi kilka zadań z ćwiczeń. Hoe doe je dat? – Jak ty to robisz? Słowniczek: gewoonlijk – zwykle daarna – potem nog – jeszcze boodschappen doen – robić zakupy later – później lezen – czytać elke dag – codziennie oefeningen – zadania/ćwiczenia/ werkboek – książka z ćwiczeniami Uzupełnij i przetłumacz na język polski. Wat wil jij ………? – ………………………………… Ik wil boodschappen ……. -………………………………….. Wat ….. jullie later? – ………………………………… Wij willen boek …… – ………………………………… Hoe …. hij dat? – …………………………………   czasownik zijn – być czasownik hebben – mieć czasownik gaan – iść, jechać   Odpowiedzi do lekcji: Wat wil jij doen? – Co chcesz robić? Ik wil boodschappen doen. – Ja chcę robić zakupy. Wat doen jullie later? – Co robicie później? Wij willen boek lezen. – My chcemy czytać książkę. Hoe doet hij dat? – Jak on to...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤