Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Paź 30, 16 Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Opublikowane przez w Art2

Do opisywania poziomów znajomości języka obcego stosujemy klasyfikację CEFR zatwierdzoną przez Radę Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania znajomości języka obcego tj. mówienia, słuchania, czytania i pisania. Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów: A1 – Początkujący (Beginner ) A2 – Niższy średnio zaawansowany (Elementary/Pre-intermediate) B1 – Średnio zaawansowany (Intermediate) B2 – Wyższy średnio zaawansowany (Upper/Post-intermediate) C1 – Zaawansowany (Advanced) C2 – Biegły (Proficient) Określ swój poziom samodzielnie: Zrób test językowy  Testy z języka niderlandzkiego – Sprawdź się   Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco: poziom A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. poziom A2  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. poziom B1 Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. poziom B2 Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji,...

czytaj więcej

Lekcja 12 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Kwi 04, 16 Lekcja 12 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 12 Het boek – Lekcja 12 Książka Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoord Zelfstandige naamwoorden Overige woorden maak(maken) – robić de rij – kolumna, kolejka de postcode – kod pocztowy het huiswerk – zadanie domowe hier / daar – tu / tam oud – nieuw – stary/nowy eerste – pierwszy laatste – ostatni onderaan / bovenaan – na końcu / na początku zwart – czarny blauw – niebeski dik / dun – gruba(gruby) / cienka(chudy) Hallo. Welkom bij woord voor woord. Dit is les 12 Het boek Ik heb hier een boek. Hier is een boek. Daar is een boek. Hier – daar. Hier – daar. Ik heb hier een boek. Dit boek is dun. Dit boek is dik. Dun – dik. Dit boek hier is klein. Het boek daar is groot. Het boek hier is klein. Het boek daar is groot. Het boek hier is dun. Het boek hier is dik. Dun – dik. De man is dik. De man is dun. Dik – dun. Dit boek is oud. Het boek is oud. Dit boek hier, is nieuw. Het boek is nieuw. Oud – nieuw. Dit schrift is oud. Dit schrift is nieuw. Oud – nieuw. Dit potlood is oud. Dit potlood is nieuw. Oud – nieuw. Dit boek is blauw. Blauw. Dit boek is geel . Dit boek is rood. Blauw – rood – geel Het papier is blauw. Het papier is rood. Het papier is geel. Dit papier is wit. Dit papier is zwart. Wit – zwart. Ik pak het boek. Ik doe het boek open. Het papier is wit. De letters zijn zwart. Wit – zwart. Het schrift is wit. Het schrift is zwart. Dit schrift is blauw. Dit schrift is rood. Dit boek is geel. Dit boek is geel. Dit boek is blauw. Dit boek is wit en zwart en rood. rood – geel – blauw – zwart – wit. Ik kijk in het boek. Het boek heeft bladzijdes. Dit is een bladzijde. Dit is een bladzijde. Het boek...

czytaj więcej

Lekcja 11 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Lut 25, 16 Lekcja 11 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 11. De datum – Lekcja 11 Data Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoord Zelfstandige naamwoorden Overige woorden geboren – urodzić się bel(bellen) – dzwonić, telefonować moet(moeten) – musieć Wat is (vandaag)de datum? – Jaka jest (dzisiaj) data? Wat is jouw geboortedatum? – Jaka jest Twoja data urodzenia? Wat is jouw telefoonnummer? – Jaki jest Twój numer telefonu? Wat is jouw adres? – Jaki jest Twój adres? de maand – miesiąc de datum – data het jaar – rok de geboortedatum – data urodzenia het nummer – numer de school – szkoła de letter – litera de zin – zdanie het adres – adres de dokter – lekarz de woonplaats – miejsce zamieszkania geel – żółty rood – czerwony vooraan – achteraan (z przodu – z tyłu) nog in het midden – jeszcze w środku Hallo. Welkom bij woord voor woord. Dit is les 11 de datum. Welke dag is het vandaag? Rick, welke dag is het vandaag? R: Het is vandaag woensdag. Het is vandaag woensdag. En de datum, wat is de datum? Rick wat is de datum vandaag. R: Het is vandaag 12 december 2012. Het is vandaag 12 december 2012. De datum is 12 december 2012. En bij jou? Welke datum is het vandaag. Ik schrijf de datum op het bord. 12 – 12 – 2012. Dit is de dag. Dit is de maand. Dit is het jaar. De dag – 12. De maand – 12. Is december. December is de 12de maand. Maand 12. Rick, welke datum is het morgen? R: Morgen is het 13 december 2012. Morgen is het 13 december 2012. Ik schrijf op. 13 12 2012. De dag, de maand, het jaar. De dag staat voor aan het jaar staat achteraan. Vooraan – achteraan. De maand staat in het midden. Vooraan – achteraan – in het midden. Wat is jouw geboortedatum ? Mijn geboorte datum is: 24 maart 1976. 24 – maart – 1976. De dag – 24 De maand – 3. De maand maart. Is de derde...

czytaj więcej

Lekcja 10 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Lut 08, 16 Lekcja 10 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 10 Boodschappen doen. – Lekcja 10 Robić zakupy. Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoord Zelfstandige naamwoorden Overige woorden Ik koop(kopen) – Ja kupuje(kupować) eet(eten) – jeść vind(vinden) – sądzić weet(weten) – wiedzieć denk(denken) – myśleć kost(kosten) – kosztować Wat vind jij lekker? – Co lubisz? Co ci smakuje? de supermarkt de kar – wózek (sklepowy) de kaas -ser de kool – kapusta het meel – mąka de vis – ryba wie – kto duur – drogi ook – również   Hallo. Welkom bij woord voor woord. Dit is les 10 Boodschappen doen. Ik doe boodschappen. Ik doe boodschappen bij de supermarkt. Ik doe boodschappen. Ik koop eten. Ik koop kool, de kool. Ik koop vis, de vis. Ik koop kaas, de kaas. Ik koop meel, het meel. Ik koop eten. Kaas, kool, vis en meel. Ik koop drinken. Ik koop cola. Ik koop melk. Ik koop drinken. Ik koop cola en melk. Ik doe boodschappen. Ik doe boodschappen in de supermarkt. De boodschappen liggen in de kar. De kar, de boodschappenkar. De kaas ligt in de kar. Het meel ligt in de kar. De kool ligt in de kar. De vis ligt in de kar. De kaas, het meel , de kool en de vis liggen in de kar. De boodschappen liggen in de kar. De boodschappen zitten in de tas. Ik koop meel. Ik koop kool. Ik koop kaas. Ik koop vis. Het meel, de kool, de kaas, de vis. Wat kost het meel? Het meel kost 90 cent. Het meel kost 90 cent, Is dat duur? Is dat veel? Nee dat is niet veel. Meel is niet duur. Wat kost de kool. De kool kost 1, 10. 1 euro 10. Is dat duur? Nee dat is niet duur. Dat is niet veel De kool is niet duur. Wat kost de kaas. De kaas kost 5 euro 10. 5 euro 10. Is dat duur? Is dat veel. Ja dat is veel. De kaas is duur. En de vis? Is de vis duur? Even kijken,...

czytaj więcej

Lekcja 9 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Sty 24, 16 Lekcja 9 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 9. De week. – Lekcja 9 Tydzień Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoord Zelfstandige naamwoorden Overige woorden Ik heb/hij heeft – ja mam/on ma getrouwd – luister (luisteren) – słuchać hoor (hoor je…?) – Heb jij kinderen? – czy masz dzieci? Ben jij getrouwd? – Czy jesteś żonaty/zamężna? Welke dag is het vandaag? – Jaki jest dziś dzień? Welke dag is het morgen? – Jaki dzień jest jutro? het kind – dziecko de kinderen – dzieci de dag (de dagen) –dzień(dni) de week – tydzień de man – mężczyzna de vrouw – kobieta hij / zij – on / ona dagen van de week – dni tygodnia vandaag – dziś morgen – jutro, rano gisteren – wczoraj Hallo. Welkom bij woord voor woord. Dit is les 9 De week. Welke dag is het vandaag? Rick welke dag is het vandaag? R: Het is maandag. Het is maandag. En bij jou? Welke dag is het vandaag? Maandag is een dag, dinsdag is een dag. De week heeft zeven dagen. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag. Het is vandaag maandag. Vandaag is het maandag Morgen is het dinsdag. Gisteren was het zondag. Rick? Welke dag is het vandaag? R: Het is dinsdag. Het is vandaag dinsdag. Morgen is het woensdag. Gisteren was het maandag. Morgen – gisteren – vandaag. De week heeft 7 dagen. Zeven dagen samen is 1 week maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag – zaterdag – zondag. Vandaag is het dinsdag. Rick? Welke dag is het vandaag? R: Het is woensdag. Welke dag is het morgen? R: Morgen is het donderdag. Ja, het is vandaag woensdag. Morgen is het donderdag. Gisteren was het woensdag. Hallo, Ik heet Mirjam, ik ben een vrouw. Dit is Rick, Rick is een man. Hij is een man. R: Zij is een vrouw. Rick is een man, ik ben een vrouw. Man – vrouw Dit is een man. Ik zeg: hij, hij is een man. Hij is een man. Dit is een vrouw. Ik...

czytaj więcej

Lekcja 8 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Sty 04, 16 Lekcja 8 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Lekcja 8 – Która jest godzina?- Les 8. Hoe laat is het? Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoord Zelfstandige naamwoorden Overige woorden antwoord (geef antwoord) – odpowiedź (dawać odpowiedź) vraag (vragen)– pytać werk (werken) – pracować zeg (na) (nazeggen) – powtarzać Hoe laat is het? – Która jest godzina? Hoe laat begint de les? – O której zaczyna się lekcja? Hoe laat begint de pauze? – O której godzinie jest/zaczyna się przerwa? de klok – zegar … uur – … godzina de wijzer – wskazówka de les – lekcja de pauze – przerwa het antwoord – odpowiedź de vraag – pytanie getallen 11-20 – liczby 11-20 laat (hoe laat is het?) – późno (Która jest godzina?) groot / klein – duży / mały half – połowa, wpół om – o tussen – pomiędzy klaar – gotowe Hallo, welkom bij woord voor woord. Dit is les 8. Hoe laat is het? Dit is de klok. De klok. Hoe laat is het? Hoe laat is ‘t? Het is 1 uur. ‘t is 1 uur. Het is 2 uur. ‘t is 2 uur. Het is 3 uur. Ik wijs naar de klok. Ik wijs. Dit is een wijzer. Dit is een wijzer. Ik wijs. De wijzer, wijst. Deze wijzer is lang. Dit is de grote wijzer. De grote wijzer is lang. Lang. Deze wijzer is klein. De wijzer is kort. Kort – lang. Dit potlood is kort dit potlood is lang. Klein – groot. Dit boek is klein. Dit boek is groot. Klein – groot. De kleine wijzer, de grote wijzer. Klein – groot. De grote wijzer is boven het getal. De kleine wijzer is niet boven het getal. De klok heeft 12 getallen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Het is 1 uur. De wijzers gaan rond. De grote wijzer gaat 1 uur rond. De kleine wijzer gaat van 1 tot 2. De kleine wijzer gaat langzaam. De grote wijzer gaat snel. De grote wijzer gaat snel rond. De kleine wijzer...

czytaj więcej

Lekcja 5 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Lis 29, 15 Lekcja 5 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 5 Van links naar rechts. – Lekcja 5 Od lewej do prawej. Woordenboek – Słownik Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Overige woorden stop (stoppen) – zatrzymać draai om (omdraaien) – obrócić tel(t) (tellen) – liczyć mag (mogen) – móc Mag ik ….? – Czy mogę …? Uit welk land kom jij? – Z jakiego kraju pochodzisz? Welk getal is dit? – Jaka to jest liczba? het land – kraj de kast – szafa het bord – tablica het schrift – zeszyt het getal – liczba getallen 1-10 – liczby 1-10 welk(e) – który, która, które hetzelfde links – rechts boven – beneden van – tot en – i Welkom bij woord voor woord. Dit is les 5. Van links naar rechts. Dit is het bord. Het bord. Ik schrijf op het bord. Ik schrijf mijn naam. Ik schrijf van links naar rechts . Van links naar rechts. Links – rechts. Ik schrijf het getal 1 op het bord. Het getal 1. Ik schrijf het getal 2 op het bord. Het getal 2. Ik schrijf de getallen van 1 tot 10 op het bord. Van links naar rechts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. De getallen van 1 tot 10. Van links naar rechts. Ik tel. Ik tel van 1 tot 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ik tel. Ik tel de pennen. 1 2 3 4 5. 5 pennen. Ik tel. Rick, tel van 1 tot 10. R: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rick telt. Rick tel van 10 tot 1. R: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rick telt. Rick, welk getal is dit? R: Dat is de 5. De 5. Welk getal? De 5. Rick, welk getal is dit? R: Dat is de 3. De 3. Welk, welk getal? Uit welk land kom jij? Rick, uit welk land kom jij? R: Ik kom uit Nederland. Rick komt uit Nederland. Ik kom uit Nederland . Uit welk land...

czytaj więcej

Lekcja 3 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Paź 17, 15 Lekcja 3 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 3 Waar is mijn pen? – Lekcja 3 Gdzie jest mój długopis? Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Overige woorden geef (geven) – dawać lees (lezen) – czytać schrijf (schrijven) – pisać kijk (kijken) – patrzeć woon (wonen) – mieszkać is (zijn) – jest(być) Waar is …? – Gdzie jest …? Waar woon jij? – Gdzie mieszkasz? het raam – okno de muur – ściana het woord – słowo het huis – dom alsjeblieft – proszę dankjewel – dziękuję dit – dat aan waar – gdzie onder -pod mijn – mój jouw – twój voor – achter /przed- za/   Hallo, Welkom bij woord voor woord. Dit is les 3. Waar is mijn pen? Waar is mijn pen. Waar?! Waar is mijn pen? Ah, mijn pen is onder het boek. Op-onder. Dit is mijn pen. Rick, is dit jouw pen? R: Nee, dit is mijn pen. Ja, dat is jouw pen. Dit is mijn pen Ik geef mijn pen aan Rick. Ik geef. Alsjeblieft R: Dankjewel. Ik geef het boek aan Rick. Alsjeblieft R: Dankjewel. Ik geef het papier aan Rick. Alsjeblieft R: Dankjewel. Dit is mijn boek. Rick dat is jouw boek? Waar is jouw boek? Rick, schrijf jouw naam. Schrijf jouw naam op het papier. Rick schrijft Rick. Ik schrijf mijn naam. Ik schrijf mijn naam op het papier. Rick schrijft Rick. Ik schrijf Mirjam. Mirjam is mijn naam. Ik schrijf. Ik lees. Ik lees mijn naam. Mirjam. Ik lees mijn naam. Ik lees in het boek. Ik lees. Ik lees ‘tas’. Tas, het woord. Woord, woord, woord, woord, woord. Allemaal woorden. Het woord tas. Ik lees tas. Ik schrijf tas. Ik zit, ik zit op de stoel. Ik sta. Ik sta voor de stoel. Ik sta achter de stoel. Voor – achter. Ik zit op de stoel – Ik zit op de tafel. R: Waar is de docent? Ik zit onder de tafel. Waar is mijn pen? Mijn pen is onder het boek. Mijn pen is op het boek....

czytaj więcej

Lekcja 4 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Sie 05, 15 Lekcja 4 – język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Art2, Woord voor Woord

Les 4 – Wil je koffie of thee? – Lekcja 4 Chcesz kawę czy herbatę? Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Overige woorden drink (drinken) – pić zet (neer) wil (wilen) – chcieć kom (komen) – przychodzić ga (gaan) – iść, jechać Wil je..? – Czy chcesz …? Wat is dat? – Co to jest? Hoeveel … wil je? – Ile … chcesz? de suiker – cukier de melk – mleko het kopje – filiżanka de kan – dzbanek de koffie – kawa de thee – herbata lekker – ‘dobra/e’ geen – zaprzeczenie rzeczownika wat – co of – lub, czy, albo hoeveel – ile veel – weinig /dużo- mało/ een beetje – trochę     De koffie – de thee – het kopje – de suiker – de melk – de kan. Dag Rick, wil je koffie of thee? R: Lekker, koffie alsjeblieft. Kom, ga zitten. Ga zitten. Wil je koffie of thee? Rick wil koffie. Rick, wil je suiker in de koffie? R: Ja, alsjeblieft. Hoeveel, hoeveel suiker wil jij in de koffie? R: Een beetje. Oké. Wil je melk in de koffie? R: Ja, alsjeblieft. Hoeveel? R: Veel. Veel. Rick wil koffie. Rick wil suiker in de koffie, Rick wil melk in de koffie. Rick wil een beetje suiker. Een beetje. Rick wil veel melk. Veel. Alsjeblieft Rick! R: Dankjewel, mmm lekker. Rick drinkt. Rick drinkt koffie. Ik drink geen koffie. Geen koffie. Ik drink thee. Mmm lekker. Rick, drink jij veel koffie? R: Ja, ik drink veel koffie. Hoeveel? Hoeveel? R: 4 of 5. Dat is veel! Ik drink niet veel koffie. Ik drink weinig koffie. 1 of 2. Dat is niet veel. Dat is weinig. Ik drink veel thee. Ik drink 5 of 6 thee. Dat is veel. Wat is dat? Wat? Wat is dat? Dat is de kan. Wat is dat? Dat is het kopje. Wat is dat? Dat is de suiker. Wat is dat? Dat is de melk. Ik wil een kopje thee. Ik pak het...

czytaj więcej

Lekcja 2 język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Cze 28, 15 Lekcja 2 język niderlandzki dla początkujących [wideo]

Opublikowane przez w Woord voor Woord

Les 2 Hoe gaat het? – Lekcja 2 Jak się masz? Woordenboek – Słownik Woorden: Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Overige woorden pak(pakken) – chwytać wijs(wijzen) – wskazywać leg (legen) – kłaść doe(doen) – robić gaat(gaan) – iść het papier – kartka het boek – książka de tas – torebka de pen – długopis het potlood -ołówek open – otwarte, otwierać dicht – zamknięte in/uit – do/z op – na het (hoe gaat het?) goed – dobry, dobrze niet goed – nie dobrze   Hallo, Welkom bij woord voor woord. Dit is les 2. Hoe gaat het? Hoe gaat het? goed? Niet goed? Rick, hoe gaat het? R: Niet goed. Het gaat niet goed? R: Nee, niet goed. Het gaat niet goed. En jij? Hoe gaat het? Rick, hoe gaat het? R: Goed! Goed? R: Het gaat goed. Oké, goed. En jij? Hoe gaat het? Ik wijs. Ik wijs naar de deur, ik wijs naar de tafel, ik wijs naar de tas. Ik pak. Ik pak de tas. Ik doe de tas open. Ik doe de tas open. Open. Ik pak het boek uit de tas. Het boek. Ik leg. Ik leg het boek op tafel. Ik pak het papier uit de tas. Ik leg het papier op tafel. Ik pak de pen uit de tas. Ik leg de pen op tafel. Ik pak het potlood uit de tas. Ik leg het potlood op de tafel. Ik doe de tas dicht. Het boek – het papier – de pen – het potlood. Ik wijs. Ik wijs naar het boek. Ik wijs naar het papier. Ik wijs naar de pen. Ik wijs naar het potlood. De tas. Ik doe de tas open. Open. Ik pak het boek. Ik doe het boek in de tas. Ik pak het boek uit de tas. In – uit. Ik leg het boek op tafel. Op. Tafel. Ik doe de tas dicht. Ik pak het boek. Ik doe het boek open. Dicht – open. Ik doe het boek dicht. Dit was les...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
Beauty & parfum
¤