hun & zij – różnice w języku niderlandzkim [wideo]

Lut 17, 16 hun & zij – różnice w języku niderlandzkim [wideo]

Opublikowane przez w Gramatyka holenderska

...

czytaj więcej

Przykładowe zdania z czasownikami nieregularnymi w czasie przeszłym[wideo]

Przykładowe zdania w języku niderlandzkim. Słowniczek już...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Sty 06, 16 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 2 Herhaal de werkwoorden hardop (pauzeer zelf de video) nemen onderwijzen ontbijten ontnemen ontvangen opblazen opnemen opschrijven opschuiven overlijden overwegen paardrijden rijden roepen ruiken schelden scheppen schijnen schrijven slaan slapen sluiten smelten snijden spreken springen staan stelen sterven strijden trekken terugkomen uitblazen uitgeven uittrekken uitvinden uitzenden vallen vangen veren vechten verbieden vergelijken vergeten vergeven verlaten verliezen vermijden vertrekken vinden vliegen vookomen voorlezen vriezen wegen weten wijzen winnen worden zien zingen zinken zitten zwemmen zwerven zwijgen Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1...

czytaj więcej

DEZE DIE DIT DAT czyli zaimki wskazujące w języku niderlandzkim [wideo]

Lis 23, 15 DEZE DIE DIT DAT czyli zaimki wskazujące w języku niderlandzkim [wideo]

Opublikowane przez w Zaimki

Zaimki wskazujące(aanwijzende voornaamwoorden): rodzajnik de – deze [blisko], die [daleko] rodzajnik het – dit [blisko], dat [daleko] Hier(dichtbij): Dit boek is goedkoop. Deze broek is goedkoop. Daar(ver weg): Dat boek is duur. (het boek) Die broek is duur. (de broek) Wytłumaczone po polsku: Wyjaśnione po niderlandzku:   ćwiczenia już wkrótce… zapisz się do Newslettera aby otrzymać...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Wrz 27, 15 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 1       Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników nieregularnych A do M[pdf już wkrótce] Słowniczek …. aankomen kwam aan aangekomen aansteken stak aan aangestoken aanwijzen wees aan aangewezen afbreken brak af afgebroken afhangen hing af afgehangen aflopen liep af afgelopen afnemen nam af afgenomen afsnijden sneed af afgesneden bedriegen bedroog bedrogen beginnen begon begonnen begraven begroef begraven begrijpen begreep Begrepen bestaan bestond bestaan besluiten besloot besloten bewegen bewoog bewogen bidden bad gebeden bijten beet gebeten blazen blies geblazen blijven bleef gebleven breken brak gebroken buigen boog gebogen doen deed gedaan doodgaan ging dood doodgegaan doorgaan ging door doorgegaan doorgeven gaf door doorgegeven dragen droeg gedragen drijven dreef gedreven drinken dronk gedronken duiken dook gedoken eten at gegeten fluiten floot gefloten gaan ging gegaan gedragen gedroeg gedragen genezen genas genezen genieten genoot genoten geven gaf gegeven glijden gleed gegleden graven groef gegraven hangen hing gehangen helpen hielp geholpen houden hield gehouden kiezen koos gekozen kijken keek gekeken klimmen klom geklommen klinken klonk geklonken knijpen kneep geknepen komen kwam gekomen krijgen kreeg gekregen krimpen kromp gekrompen kruipen kroop gekropen laten liet gelaten lezen las gelezen liegen loog gelogen liggen lag gelegen lijden leed geleden lijken leek geleken lopen liep gelopen moeten moest...

czytaj więcej

Liczba mnoga rzeczowników (het meervoud) w języku niderlandzkim

Lip 28, 15 Liczba mnoga rzeczowników (het meervoud) w języku niderlandzkim

Opublikowane przez w Gramatyka holenderska

Jak tworzyć liczbę mnogą (het meervoud) rzeczowników w języku niderlandzkim? Upraszczając temat można powiedzieć, że większość rzeczowników dostaje po prostu końcówkę -en, a pozostałe -s. To najkrótsza wykładnia zasady dla tych, którzy nie chcą lub nie potrzebują zagłębiać się w szczegóły. Dla tych dociekliwych (lub zmuszonych do wgryzania się w gramatykę niderlandzką) napiszę o trzech sposobach tworzenia liczby mnogiej: 1) Dodajemy końcówkę -en: het boek – de boeken  –  książka – książki de lamp – de lampen – lampa – lampy W tym wypadku warto pamiętać o trzech wyjątkach: a)  s w liczbie pojedyńczej zamienia się w z w liczbie mnogiej) het huis – de huizen – dom b) –f w końcówce rzeczownika w liczbie pojedyńczej zamienia się w -v w liczbie mnogiej de wolf – de wolven – wilk c) rzeczowniki zakończone na -heid w liczbie pojedyńczej, dostają koncówkę -heden w liczbie mnogiej. To są zazwyczaj rzeczowniki powstałe od przymiotników: de moeilijkheid – de moeilijkheden – trudność 2) Dodajemy końcówkę -s: a) gdy rzeczowniki składają się z więcej niż jednej sylaby i kończą się na -e, -el, -er, -em, -ie, -en de tafel – de tafels – stół b) gdy rzeczowniki kończą się na -eau, –é de café – de cafés – kawiarnia 3) Dodajemy końcówkę –‘s: a) gdy rzeczowniki kończą się na -a, -i, -o, -u, -y de mama – de mama‘s – mama b) do skrótów tv – tv’s – telewizja Wyjątkiem są skróty zakończone na -s, -x. Te dostają końcówkę -en, jak np: GPS – GPSen – nawigacja GPS. No i jest jeszcze kilka wyjątków – do zapamiętania. Nieregularną formę liczby mnogiej w języku holenderskim posiadają rzeczowniki: het schip – de schepen – statek het schaap – de schepen – owca het lid – de leden – członek (zarówno jako członek stowarzyszenia jak i męska część ciała) de stad – de steden – miasto To te najczęściej spotykane wyjątki. Cała ta spisana wykładnia wygląda może trochę skomplikowanie, ale zaręczam, że w praktyce wiele form wchodzi do głowy przez osłuchanie. I potem np.: forma de bloem – de bloemen (kwiaty) będzie jedyną, która nam pasuje. A do reguł warto zajrzeć w wypadku wątpliwości. DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio    ...

czytaj więcej

Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Cze 23, 15 Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Opublikowane przez w Czas przeszły

Zmiana kalendarza skłania czasem do melancholijnych spojrzeń w przeszłość, więc i ja dziś o piszę o przeszłości, tylko znacznie mniej melancholijnie, bo o gramatyce 😉 A konkretnie o czasie przeszłym niedokonanym – de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.), nazywanym również het imperfectum. Kiedy używamy czasu przeszłego niedokonanego?  Gdy mówimy o wydarzeniach zakończonych w przeszłości, powtarzających się, o zwyczajach. Kiedy opowiadamy historie, zaczynamy w czasie teraźniejszym dokonanym (het perfectum – ik heb gedaan), ale cała reszta już jest w czasie przeszłym niedokonanym (o.v.t.). Jak budujemy czas przeszły niedokonany w języku niderlandzkim?  To zależy od czasownika. Jeśli ten jest nieregularny, trzeba po prostu wbić sobie do głowy jego odmianę, co wbrew pozorom nie jest takie trudne, gdyż nawet wśród czasowników nieregularnych widać pewne regularności 😉 A pełną listę tych czasowników można znaleźć tutaj. Jeśli natomiast czasownik jest regularny, dodajemy do rdzenia (de stam) końcówkę -de lub – te w liczbie pojedynczej i analogicznie -den lub -ten w liczbie mnogiej. Dla jasności kilka przykładów:  wensen – życzyć ik wenste jij wenste hij / zij/ het / u wenste wij wensten jullie wensten zij wensten horen – słuchać ik hoorde jij hoorde zij / hij / het / u hoorde wij hoorden jullie hoorden zij hoorden Proste, prawda? W sumie ten czas przeszły ma tylko dwie formy – jedną dla całej liczby pojedynczej i jedną dla całej liczby mnogiej.  Tylko skąd mamy wiedzieć, kiedy dodać -te a kiedy -de?  Tutaj służy pomocą ‘t kofschip.  Jak?  Sprawdźmy to w kilku krokach na przykładzie wyrazów: leven, rusten i luisteren.  1. Od bezokolicznika obcinamy końcówkę -en i mamy:  lev-,   rust-,   luister- 2. Czy ostatnia litera w wyrazie występuje wśród spółgłosek w słowie ‘t kofschip?  lev– ostatnia litera – v > nie rust– ostatnia litera  – t > tak luister– ostatnia litera – r > nie 3. Jeśli ostatnia litera występuje w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówkę – te.  rust + te = rustte 4. Jeśli ostatnia litera nie zawiera się w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówke -de. lev + de = leefde luister + de = luisterde W przypadku wyrazu leven zwodnicza może być odmiana, gdyż w czasie teraźniejszym powiemy przecież “ik leef” i widzimy wtedy literę “f”, która zawiera się w ‘t kofschip. Dlatego decydując o...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Cze 08, 15 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Art2, Czas przeszły

150 czasowników regularnych Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych P do Z[pdf] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych P do Z[pdf] proberen probeerde geprobeerd próbować proeven proefde geproefd próbować, degustować raken raakte geraakt dotykać redden redde gered uratować reiken reikte gereikt dosięgnąć reizen reisde gereisd podróżować rennen rende gerend biegać repareren repareerde gerepareerd naprawiać rollen rolde gerold toczyć rusten rustte gerust odpoczywać ruilen ruilde geruild wymieniać schaatsen schaatste geschaatst jeździć na łyżwach schommelen schommelde geschommeld huśtać się schoonmaken maakte schoon schoongemaakt sprzątać schreeuwen schreeuwde geschreeuwd krzyczeć schudden schudde geschud potrząsać schoppen schopte geschopt kopnąć slagen slaagde geslaagd zdać smaken smaakte gesmaakt smakować sparen spaarde gespaard oszczędzać spelen speelde gespeeld grać stemmen stemde gestemd głosować steunen steunde gesteund wspierać stofzuigen stofzuigde gestofzuigd odkurzać stoppen stopte gestopt zatrzymać straffen strafte gestraft karać studeren studeerde gestudeerd studiować sturen stuurde gestuurd wysłać tekenen tekende getekend rysować tellen telde geteld liczyć tennissen tenniste getennist grać w tenisa ziemnego toevoegen voegde toe toegevoegd dodać trouwen trouwde getrouwd brać ślub typen typte getypt pisać na komputerze uitleggen legde uit uitgelegd wyjaśniać uitnodigen nodigde uit uitgenodigd zapraszać veranderen veranderde veranderd zmieniać verbeteren verbeterde verbeterd poprawić, udoskonalić verdelen verdeelde verdeeld dzielić verdienen verdiende verdiend zarobić vergissen (zich) vergiste vergist pomylić (się) verhuizen verhuisde verhuisd przeprowadzać się vermoorden vermoordde vermoord zamordować vernielen vernielde vernield zniszczyć vernietigen vernietigde vernietigd zniszczyć veroorzaken veroorzaakte veroorzaakt powodować verspreiden verspreidde verspreid rozprzestrzeniać verstoppen verstopte verstopt zapchać versturen verstuurde verstuurd wysłać vertellen vertelde verteld opowiadać vertrouwen vertrouwde vertrouwd zaufać verwachten verwachtte verwacht oczekiwać verwennen verwende verwend rozpieszczać verwijderen verwijderde verwijderd usuwać verzamelen verzamelde verzameld zbierać vieren vierde gevierd świętować voelen voelde gevoeld czuć voorspellen voorspelde voorspeld przewidywać voorstellen stelde voor voorgesteld przedstawiać vormen vormde gevormd tworzyć, formować volgen volgde gevolgd śledzić vullen vulde gevuld wypełniać waarschuwen waarschuwde gewaarschuwd ostrzegać wachten wachtte gewacht czekać wandelen wandelde gewandeld wędrować wensen wenste gewenst życzyć werken...

czytaj więcej

Zaimki osobowe w języku niderlandzkim – persoonlijk voornaamwoord in het Nederlands [wideo]

Kwi 27, 15 Zaimki osobowe w języku niderlandzkim – persoonlijk voornaamwoord in het Nederlands [wideo]

Opublikowane przez w Zaimki

  Zaimki osobowe (persoonlijk voornaamwoord) Liczba pojedyncza (enkelvoud) ik – ja jij/je – ty hij – on zij/ze – ona het – ono u – Pan/Pani Liczba mnoga (meervoud) wij/we – my jullie – wy zij/ze – oni u – Państwo Zobacz poniższe wideo SŁOWNICZEK: alsjeblieft – alstublieft (proszę – proszę Panią/Pana/Państwo) dankjewel – dankuwel (dziękuję – dziękuję Pani/Panu/Państwu) In de vierde naamval (accusatief of lijdend voorwerp) zijn de persoonlijke voornaamwoorden: Zaimki osobowe (forma dopełnieniowa) Liczba pojedyncza (enkelvoud) mij / me mnie jou / je ciebie u pana(panią) hem jego haar ją het to Liczba mnoga (meervoud) ons nas jullie was u panów, panie, państwa ze/hen/hun ich(je) Voorbeeldzinnen (met verianten in de uitspraak en spelling) – Przykładowe zdania (Robert)de man ziet mij (me) – Robert widzi mnie. (Robert)de man ziet jou (je) – Robert widzi ciebie. (Robert)de man hoort hem (‘m) – Robert słyszy go(jego). (Robert)de man hoort haar (d’r) – Robert słyszy ją. (Robert)de man begrijpt ons. – Robert rozumie nas. (Robert)de man begrijpt jullie. – Robert rozumie was. (Robert)de man verstaat ze (hen) – Robert rozumie ich....

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra Dziś przedstawiam kolejną garść spójników określających zależności czasowe. Te niżej wymienione łączą zdanie nadrzędne (de hoofdzin) z podrzędnym (de bijzin). W zdaniu nadrzędnym orzeczenie zawsze stoi obok podmiotu, natomiast w zdaniu podrzędnym występuje szyk końcowy – orzeczenie ląduje na końcu zdania. Przyjrzyjmy się przykładom: terwijl – podczas Ik was in de keuken terwijl mijn zoon  in de tuin speelde. (hoofdzin) (bijzin) Byłam w kuchni, podczas gdy mój syn bawił się w ogrodzie. mijn zoon – podmiot speelde – orzeczenie nadat – po tym, jak  Zij vertrok nadat zij afscheid had genomen. (hoofdzin) (bijzin) Wyruszła po tym jak się pożegnała. voordat – zanim Kinderen kunnen al glimlachen voordat ze kunnen spreken. (hoofdzin) (bijzin) Dzieci potrafią się uśmiechać zanim nauczą się mówić. sinds – od Sinds ik het weet, ben ik* een stuk rustiger. (bijzin) (hoofdzin) Odkąd o tym wiem, jestem trochę spokojniejszy. zodra – jak tylko Zodra zij vrij waren, gingen ze* naar huis. (bijzin) (hoofdzin) Jak tylko byli wolni, poszli do domu. *Tutaj widzimy, że możemy zacząć również od spójnika i zdania podrzędnego, ale w takiej sytuacji w zdaniu nadrzędnym następuje inwersja – zamiana miejsca podmiotu i orzeczenia (ben ik, gingen ze). Spójniki w języku niderlandzkim – omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Znowu spójniki? Znowu. Bo tez sporo ich jest. Nie będę pisać o wszystkich, ale dzisiejszym postem zamierzam zakończyć ten cykl zawierający te najważniejsze, najczęściej używane. A więc do dzieła!  omdat – ponieważ, bo (wskazuje przyczynę lub powód) Ik kan je vandaag niet bellen omdat mijn telefoon kapot is.  Nie moge do ciebie dziś zadzwonić, bo mój telefon jest zepsuty. zodat – tak więc, żeby, aby Ik pas graag op je kind zodat jij kan lezen. Zaopiekuję się chętnie twoim dzieckiem, tak żebyś mógł poczytać.  Ten spójnik wskazuje na pewną konsekwencję działania, dlatego nie można zaczynać zdania od zodat.  totdat – aż do; do; dopóki  Ik blijf hier totdat jij terugkomt.  Zostanę tu dopóki nie wrócisz. doordat – ponieważ; przez to, że; (wskazanie przyczyny) Doordat de dakgoot verstopt was, is het dak van het huis bezweken onder het gewicht aan regenwater. Ponieważ rynna była zatkana, pod ciężarem wody deszczowej  zarwał się dach domu. hoewel – chociaż Ik spreek geen...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤