Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Paź 30, 16 Poziomy znajomości języka niderlandzkiego, holenderskiego

Do opisywania poziomów znajomości języka obcego stosujemy klasyfikację CEFR zatwierdzoną przez Radę Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania znajomości języka obcego tj. mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów:

  • A1 – Początkujący (Beginner )
  • A2 – Niższy średnio zaawansowany (Elementary/Pre-intermediate)
  • B1 – Średnio zaawansowany (Intermediate)
  • B2 – Wyższy średnio zaawansowany (Upper/Post-intermediate)
  • C1 – Zaawansowany (Advanced)
  • C2 – Biegły (Proficient)

Określ swój poziom samodzielnie: Zrób test językowy 

Testy z języka niderlandzkiego – Sprawdź się

 


Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco:


poziom
A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.


poziom
A2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


poziom
B1

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.


poziom
B2

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.


poziom
C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajduje odpowiednie sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych lub zawodowych.


poziom
C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

poziomy-znajomosci-jezyka-niderlndzkiego-holenderskiego-2x1-kopia

Jak określić poziom znajomości języka do CV?

Ściągnij plik(pdf) aby samodzielnie określić znajomość języka niderlandzkiego w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu.

Jakie egzaminy państwowe zdać aby potwierdzić znajomość języka niderlandzkiego na danym poziomie?

czytaj więcej 

Ile godzin należy poświęcić aby osiągnąć dany poziom sprawności językowej?

A1: 80-120

A2: 180–200

B1: 350–400

B2: 500–600

C1: 700–800

C2: 1000–1200

Niestety najczęściej musimy poświęcić dużo więcej czasu na osiągnięcie danego poziomu znajomości języka.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
400x80
¤